Barbara Buchowiec en het Logos-archief

Door noodgedwongen besparingen bij Stichting Logos hebben we helaas na zes jaren vruchtbare samenwerking, moeten afscheid nemen van onze trouwe medewerkster Barbara Buchowiec. Zij stond al die tijd in voor het omzetten van onze oude archief-tapes naar CD-Roms. Sinds 1968, het ontstaan van Stichting Logos, zijn al onze koncerten namelijk opgenomen en gearchiveerd. Ook alle toegestuurde muziek is ordentelijk bijgehouden. Dragers raken helaas oudbollig en om de kostbare informatie in het archief veilig te stellen, wierven we in 2004 een verdienstelijke oudstudente van het Gentse Konservatorium aan, Barbara dus, om het husarenwerk aan te vatten. Eén dag per week kopieerde zij oude tapes op recentere dragers. Door de subsidiestagnatie kan het werk helaas niet meer verder worden gezet en dreigt een groot deel van ons kostbaar archief definitief verloren te gaan. Nu kunnen we immers nog slechts die werken redden die ter konsultatie worden aangevraagd door derden. Het omzetten naar moderne dragers kan nu slechts nog sporadisch gebeuren, daar het een tijdrovende en secure bezigheid is.

Barbara Buchowiec blijft evenwel lid van ons <M&M> ensemble en zowel als altiste als als komponiste, zult u haar hier nog af en toe aan het werk kunnen horen en zien.

Wij danken Barbara hier graag van harte voor de steeds aangename samenwerking en haar jarenlange inzet voor ons Logos-archief en wensen haar het allerbeste toe nu ze gelukkig een fulltime opdracht in het onderwijs heeft kunnen verwerven.

Het Logos Team.

Biografie

Vlaamse komponiste van Poolse origine (º Opole).
Studeerde aan de Academie Muzyczna genoemd naar K.Lipinski te Wroclaw waar zij het diploma van Magister in de Kunst behaalde. Na het verwerven van de Belgische nationaliteit studeerde zij verder o.m. altviool aan de konservatoria van Brussel en Antwerpen, waarna zij zich onweerstaanbaar aangetrokken voelde tot de kompositie.
Als studente van prof. dr. Godfried-Willem Raes in diens klas voor experimentele kompositie aan het konservatorium van Gent bekwaamde zij zich verder in deze kreatieve discipline. Zij behaalde met onderscheiding de graad van meester in de kompositie in 2004.
Zij schreef en realiseerde eveneens meerdere elektro-aloestische komposities, waaronder het werk "Chou", dat o.a. uitgezonden werd op de Antwerpse Radio-Centraal.
Ook voor muziekautomaten komponeerde zij verschillende werken, zoals o.a. "Fugato", "Effocarum", "Moonflower" en "Zipenzap".
Haar eerste kompositie, het strijktrio "Vier Lentes" werd in 1999 uitgevoerd te Morges,Zwitserland. Met het werk "Anjers" voor viool,altviool, cello (of fagot) en contrabas maakte zij haar debuut op het Belgisch koncertpodium te Antwerpen.
In de Antwerpse koncertzaal "deSingel" volgde daarna nog de kreatie van het tweede deel van haar strijkkwartet, uitgevoerd door het uitgebreid Goeyvaerts-trio.
Haar werken "Effocarum", geschreven voor het muziekautomaten-orkest van Godfried-Willem Raes, en de twaalfstemmige "Fugato" voor player-piano, werden onder meer uitgevoerd te Lille (Frankrijk). De "Fugato" stond eveneens te Gent en te Krakau (Polen) op het koncertprogramma.
In 2004 werd in de "Logos Tetraeder" te Gent een succesrijk komponistenportret georganiseerd,waarbij een heel programma met werken van haar werd uitgevoerd.
Eveneens in 2004 schreef zij in opdracht van het "Spectra-ensemble" het werk "Methuselah". Deze kompositie werd door het ensemble suksesrijk uitgevoerd in de koncertserie "Masters! - Jonge Vlaamse komponisten" in de konservatoria van Antwerpen en Gent.
Haar eigenzinnige toonspraak, haar ideële wereld, haar konstruktieve manier van kreativiteit en haar persoonlijkheid laat niet onberoerd. De evolutie die in haar werken te bespeuren valt is meer dan interessant te noemen.
Meer en meer wordt het konstruktief opgebouwd vanuit een welbepaalde cel, serie of klankveld, terwijl zij tevens bepaalde experimentele technieken niet uit de weg gaat. Haar veelzijdigheid bewijst zij ook door het schrijven van enig mooie en graag gespeelde pianowerkjes voor de jeugd.
Een konstante in haar werk is zeker een altijd aanwezige emotionaliteit. Dit is dan ook één van haar betrachtingen : de luisteraar steeds te beroeren.

Stuur Barbara een

Beknopte bespreking van enkele werken

MOONFLOWER (november 2001)

Dit vrij ritmische en virtuoze werk voor <vibi> automaat is gebouwd op enerzijds de tritonus en anderzijds op een sekonde-dissonant. Imitatieve elementen en virtuoze loopjes in harmonie met de genoemde intervallen maken van deze kompositie een experimenteel klankveld dat doet denken aan de buitenaardse onwezenlijke sfeer waar de titel naar verwijst.

PANTA RHEI (2002)

Kompositie voor een nogal "eigenzinnige" bezetting : fluit,altviool,trombone,tuba en kontrabas waarin soms de extremen van het instrument en de uitvoeringspraktijk wordt afgetast.
Gebouwd op de hexatoon es-f-g-a-h-cis waarvan de g en a in de aanhef van het werk worden uitgesteld, wat wijst op een seriële benadering. Technieken zoals het gelijktijdig aanblazen van het instrument met gebruik van de stem, tekstelementen samen met de imitatieve muzieklijnen uit te voeren, dubbeltechnieken bij blaasinstrumenten, "windelementen", vrije klankveld-passages afgewisseld met rigoureuze ritmische motieven... Dit alles maken van dit werk een fascinerend experiment waarin het konstructieve element steeds aanwezig is.

EFFOCARUM (2002)

Dit werk is gebouwd op een kleine secunde-interval die zich quasi door de ganse kompositie beweegt, al of niet gemuteerd, in omkeringen of reëel, verticaal of horizontaal gebruikt.
Het ostinato van dit interval, slechts gedurende enkele korte periodes onderbroken, geven aan het werk zijn gevoel van beklemming, een beklemmende angst, emotie waarop de titel gebaseerd is.
De korte onderbrekingen van het ostinato staan als het ware voor de mens die in zijn beklemmende angstpsychose naar adem -de noodzakelijke levenslucht- snakt. De verrassende aksenten beklemtonen nog meer het beklemmende gevoel dat dit werk uitstraalt. Het einde, waar de beklemming zijn ultieme opluchting zou moeten krijgen, blijft evenwel in mineur (plagale kadens e-moll) : zoals na een nachtmerrie blijft de beklemming nog nazinderen. De angstervaring is in het geheugen definitief opgeslagen.

IN HET WOUD (2003)

Pianosuite van zes miniaturen: Fluisterende Eiken-Oude Beer-Vosje-Specht-Eekhoorn-Vlinder.
Deze miniaturen (de meeste deeltjes hebben een duur van 1'30" tot 2') richten zich naar jonge piano-leerlingen (vanaf lagere graad 4) en zijn geschreven in een beschrijvende en poëtische programmamuziektaal.
Toch kunnen hier ook enkele typische kompositorische trekjes, eigen aan het werk van de komponiste, worden waargenomen. Ook dit werk wordt opgebouwd vanuit een kleine cel, die ritmisch kan zijn of gebouwd op een kort interval, en wordt het veelvuldig gebruik van funktionele dissonanten en vergrote kwartsprongen(tritonus) niet geschuwd.
Met deze cellen als bouwstenen is dit werk een feeëriek geheel van kindervertellingen, vol van poëtische inspiratie.

VLINDER (2003)

Piano-vierhandig
De langste miniatuur uit de pianosuite "In het Woud" (circa 3') werd herwerkt als vierhandig pianowerk. Deze versie is piano-technisch eenvoudiger uit te voeren dan de piano-solo versie, maar stelt toch wel hoge eisen op gebied van het samenspel der beide pianisten.
Dit is echte kamermuziek.

IN HET WOUD (2003)

Suite voor kamerorkest
De pianosuite werd eveneens ge-orkestreerd voor volgende bezetting : 2 fluiten-2 hobo's-2 klarinetten-2 fagotten-1 hoorn-1 perkussionist (pauken, woodblock, triangel, tamboerijn, kleine trommel, glasharmonika, klokkenspel) -1º violen-2º violen- altviolen- celli- kontrabas.
De diverse instrumentale kleuren geven het werk een nog grotere feeërieke inhoud.

METHUSELAH (2004)

Werk voor fluit-basklarinet-perkussie-piano en strijkkwartet.
De naam "Methuselah", ontleend aan het bijbelse personage (oudste mens op aarde), wordt ook gebruikt om de levensboom, de oudste dennenboom ter wereld te benoemen.
De boom staat symbool voor het cyclisch leven dat ontstaat uit het zaad dat zich al groeiend aanpast aan de omgeving en afhankelijk van de wind vorm aanneemt. De blijvende groene naalden versterken dit symbolisch karakter.
Het zaad zelf, synoniem voor het ontstaan, is in dit werk vergelijkbaar met de adem.
"Methuselah" heeft een cyclische structuur. De cycli herhalen zich ongemerkt, ondanks de konstante evolutie in de tijd. Het melodisch-timbraal materiaal is gebaseerd op enhemitonische pentatoniek. De ritmische strukturen evolueren onafhankelijk en soms tegendraads. De emoties die het werk bij de luisteraars tracht op te wekken zijn de enige konstante en symbolizeren de menselijke hoop.

Komposities

Komposities
1998 4 Lentes voor strijktrio (viool, altviool, cello)
1999 Anjers voor viool, altviool, cello(fagot) en kontrabas
  Souvenir de Morges voor pianokwartet
2000 Kwartet nr. 1 voor strijkkwartet
  Sotto voce 1 en 2 voor fluit en altviool
2001 Fugato voor <player piano>
  Tango per due voor 2 strijkers
  Moonflower voor <vibi>
  In het Woud 6 pianostukjes voor de jeugd (genomineerd wedstrijd ISME)
2002 Effocarum voor <piperola>, <vox humanola> , <harma> en <bourdonola>
  Pantha rhei voor fluit, altviool, bastrombone, tuba en kontrabas
  Chou elektroakoestische kompositie
  Toccata voor piano solo
2003 Fjordic Light voor 4 altviolen
  Aurora Borealis voor kamerorkest: klarinet, basklarinet, hoorn, 3 trombones, tuba, perkussie en strijkers.
  In het Woud pianostukjes georkestreerd voor kamerorkest
2004 Rêve d'Espoir voor 5-kanales tape, perkussie en stem
  Elements voor piano, klarinet en mezzosopraan
  Zipenzap voor de Logos-automaten : vibi, tubi, puff, troms, thunderwood en springers
  Ake-birthday voor <ake> (automaat)
  Methuselah voor fluit, basklarinet, perkussie, piano en strijkkwartet (in opdracht van het Spectra-ensemble)
2005 White voor automaten
  Framed voor tape en performer
  GMTango voor 9 automaten: thunderwood, ake, harma, vibi, tubi, playerpiano2, troms, piperola en so
  October voor 7 automaten: humanola, piperola, harma, llor, puff, so en trump
  Herfstwind voor klarinet en piano
2006 Aprilstudy playerpiano 2
  Autech technostuk voor 7 automaten: bourdonola, piperola, troms, puff, krum, tubi, trump
  Aan de zee - pianosuite voor de jeugd piano
  Symbiose bourdonola, thunderwood, piperola, sire
  Ochtendspits 11 automaten
  Magnesia elektro-akoestisch
  Ange altstem & piano
2007 Uwertura 11 automaten & altviool
  Acretian memories 6 kanalen electroakoesatisch
2008 Mars of the Liliqts voor Qt en altviool (in opdracht van Muzikon)
  Ballade hoornsolo, strijkorkest, tuba en percussie
  Le chant de la pluie toypi + 2 performers (muziektheater)
  7 Contemplaties altviool solo
  Pingpong troms solo
2009 Start muziektheater, 4 of meer performers
  Voice performance vokaal kwartet
  Solo altviool
  Schaduw van 9 automaten
  Winter feeling 12 automaten
2010 Allegoria muziektheater, 4 performers + automaten
  Wals a la marquise automaten + hond performance
  Ake toet toet muziektheater, 1 performer, automaten + audio tape