logos

'Rooie Niki': straatopera met eigen klankmachines en tuigen, onder meer:
Toetkuip
Vox Humanola
Piperola
Le Grand Coucou
Zingende Fietsen

Klankkanon

Holosound installatie
Toverfluit  
Logos Gamelan  
TV-man  
Tuba-Man  
Drip Drums audio art installatie
Badsopraan
Lees het volledige skript van Godfried-Willem Raes

 

Rooie Niki


<Rednick> Grand Coucou with Moniek Darge and Godfried-Willem Raes <Rooie Niki> Le Grand Coucou


Logos heeft een lange traditie op het gebied van ludieke projekten en straattoneelprodukties, muziekteater, animaties en performances. Hoewel Logos -het begon in 1968- bij velen en dan vooral in Gent vooral bekend staat als een bijzonder ernstig produktiecentrum voor experimentele muziek en velen de Logos tetraederzaal alleen kennen als tempel van de nieuwste muziek en al wat innoverend is in de muziek.

De 'Zingende Fietsen' waren te zien en te horen in meer dan 60 Europese en Noord Amerikaanse steden, de 'Pneumafoons' trokken heel Europa rond, het 'Ohre' projekt intrigeerde voetgangers in winkelwandelstraten tussen Polen en Portugal...

Met het 'Soundtrack' projekt trokken we langs de Hudson, van Battery Park tot het uiterste noorden, in Harlem, van de stad New York. Dit projekt werd nog eens overgedaan in Boston, Amsterdam en Essen.

Voor het eerst sedert heel erg lang geleden is die ludieke kant van Logos nu weer te gast in eigen stad. De 'Grote Koekoek' (Le Grand Coucou') neemt het in een heus duel op tegen de 'Toetkuip', terwijl de 'Klankboot' vanop de Leie misschien wel zijn stem van gekeelde biggen laat horen, daarin gevolgd door de 'Wolkenrijder'. Een en ander wordt begeleid door een multikultureel orkest samengesteld uit experimentele en exotische instrumenten, onder meer afkomstig uit indonesische gamelans. Rooie Niki bespeelt de historische Stroh viool, TV-man dringt zich op. De Toverfluit (vertolkt door Karin De Fleyt) maakt Tubaman (vertolkt door Leonaar De Graeve) het leven zuur en wekt de Piperola tot leven. De Badsopraan kolporteert haar onderwateraria, slechts beluisterbaar via stetoskopen. De rol wordt vertolkt door Francoise Van Hecke en Tine Hofman. Wanneer het onverhoopt zou regenen, treedt het 'DripDrum' paviljoen in werking en ontstaat een intimistische klanktuin, geanimeerd door onze spelers, onder leiding van Moniek Darge. Ook de bomen spelen mee en laten de stem van licht en donker uit hun opstijgende sappen klinken. De rode beuk in het Baudelopark verkeert in zijn laatste levensfaze. Het elfenbankje getuigt daarvan. We knippen een traan weg voor de stervende boom en luisteren naar zijn sappig lied.

'Holosound' vertaalt beweging in onmiddellijk geluid en laat zelfs toe om als een volstrekte magier op afstand instrumenten te bespelen: een piano, de 'Piperola' en de 'Vox Humanola', alles via de magie van door Logos ontworpen mechanika en elektronika. Het 'Ei' van Godfried. De verbeelding aan de macht...

Gedetailleerde informatie is steeds de vinden op deze Logos website, lees het volledige draaiboek.

Produktie: Stichting Logos, Kongostraat 35, 9000 GENT

Organisatie: vzw Trefpunt

Tel.:09-223.80.89 Fax.:09-2250434 Email: Stichting.Logos@logosfoundation.org

 

Speeldata:

Plaats van het gebeuren: Baudelopark Gent.


Een eerste verslag door Moniek Darge index.html

terug naar homepage

Naar

Logos ensemble

(Terug) naar logos-projekten: projects.html Naar Godfried-Willem Raes personal homepage... Naar katalogus instrumenten gebouwd door Godfried-Willem Raes

Last update: 2002-09-03 by dr.Godfried-Willem Raes