'Drip Drums'

Godfried-Willem RAES

07/1979


een klankinstallatie voor als het regent...


Drie of vier lange ventilatieslangen (diameter 25 tot 30cm, lengte minstens 10 meter) worden aan een uiteinde bespannen en afgesloten met een uiterst dun latex membraan (bvb. een kondoom gespannen over een vaastrommel). De buis wordt middels hoge masten opgesteld zo dat de membranen naar de hemel wijzen terwijl er anderzijds zorg voor gedragen moet worden dat er zich geen plas vormt op het membraan. (Hoek een klein beetje aanpassen zodat het water afloopt van de buis). Het andere uiteinde wordt gemonteerd op de aangepaste openingen in een container of een (tetraeder)tent waarin de toehoorders kunnen plaatsnemen (schuilen).

De realisatie met een tetraedertent (zijde 5 meter) werd opgenomen in de straatmuziekteaterproduktie <Rooie Niki> van Godfried-Willem Raes. In deze realisatie werden op de houten top van de tetraeder PVC buizen gemonteerd met een diameter van 100mm waarop turkse darbukkas met dunne membranen. De flexibele slangen kwamen dan binnenin de tent te zitten en werden verbonden met de oren uit het <Ohre> projekt.Ohre in Drip Drum tent, Rooie Niki

De elektroakoestische versie kwam tot stand door in de buizen telkens een mikrofoon op te stellen en die gedurende een volledige regenbui op vier kanalen simultaan op te nemen.


To <RedNick>, 1998
To 1997 Logos street parade project: Le Grand Coucou
Back to Logos Projects Page:Logos Projects
Back to Logos Main Page: Logos Main Page
To homepage Godfried-Willem Raes

First published on the web: june 21th 1997: Last update: 2009-10-14