'Rooie Niki'

of de macht van de verbeelding, de verbeelding aan de macht.

Godfried-Willem Raes

Het Logos Ensemble bestaat voor deze produktie uit:

Konstruktieatelier:

Requisiteurs:

Dokumentatie:

Administratie:

Skript:

1.- Ouverture <Power of two>

voor 2 genders, 10 gongs, aambeeld, rototoms, akkordeon, tuba en fluit. De aanvangspuls wordt aangegeven door het aambeeld (ca. MM60). Het telpatroon volgt machten van 2, dus: 32:16:8:4:2:1. De 32- puls wordt doorlopend gegeven door de grote gong (Bb), en bij de aanvang door de tuba. De kleine gongs nemen de 8-verdeling, terwijl de genders, in hoketusstijl, voor het 4/2 patroon instaan. De kleinste telpuls wordt gegeven door het aambeeld. De melodie verloopt additief (telkens +1 in de gamma Bb, C, Eb,F,Ab,Bb...), in stijgende lijn. [David Baeck, Godfried-Willem Raes, Sarah Peters, Stefaan Smagghe, Karin De Fleyt, Leonaar De Graeve, Christel Goorts].

2.- Eerste bedrijf:

Moniek Darge als 'Rooie Niki'

Waarin Rooie Niki [Moniek Darge] haar intrede doet en de verbeelding smeekt op aarde neer te dalen. Daarvoor doet zij een beroep op de medewerking van het publiek. Zij deelt kwistig politiefluitjes uit.Een vijftigtal per voorstelling. Haar bede wordt verhoord vanzodra het fluitsignaal (gegeven door het fluitend publiek) ononderbroken klinkt, en...Moniek Darge as Rednick

 

 

3.- Tweede bedrijf:

... de <Grand Coucou> verschijnt vanuit een aanpalende straat ten tonele. De berijdster is een alter ego van Rooie Niki zelf. [Ingeborg Cneut]. De <Grand Coucou> wordt bewogen door twee duwers [Stefaan Smagghe, Leonaar De Graeve] en een stuurman [Kurt Vandevelde]. Het tertsmotief, eigen aan de grote koekoek, domineert het orkest. (Eb-klarinet, fluit, gongs, genders)

Le Grand Coucou

Rooie Niki is met deze ene toegift van de verbeelding niet tevreden. Zoals jaweh naast de man ook een vrouw schiep, smeekt zij nu de hemel, met de hulp van het fluitend publiek, om de vrucht van de verbeelding niet in eenzaamheid te laten wegkwijnen en de <Grand Coucou> voor een gezellin te zorgen. Ook deze bede wordt verhoord en...

4.- Derde bedrijf:

'Toetkuip' in 'Rednick' by G.-W.Raes

... vanuit een andere straat komt de <Toetkuip> aangereden. Frontaal gestuurd door alweer een alter ego van Rooie Niki [Kristel Goorts] , bediend door nog een Rooie Niki [Valerie Bouckaert] en voortbewogen door twee sterke duwers. [David Baeck, Sarah Peters]. Toetkuip baant zich een weg en komt op een bepaald punt oog in oog te staan met de <Grand Coucou>. Het pad is duidelijk te smal. Er ontstaat een ondraaglijke spanning... Wie zal wijken om de ander doorgang te verlenen?

Onder impuls van het publiek en opgehitst door Rooie Niki worden beide tuigen bewapend met een reusachtige speer. Een duel zal het pleit moeten beslechten.

5.- Vierde bedrijf:

Het duel. Gezien de enorme afmetingen van <Grand Coucou> en <Toetkuip> verloopt dit duel bijzonder traag, hieratisch en plechtstatig. Het orkest neemt de begeleiding van de strijd voor zijn rekening. Rooie Niki animeert de strijd met een sirene.

Duel Toetkuip

Het orkest staat in voor de 'bruitage' van het duel. Instrumentarium: harde stokken op de rand van de gongs, ratel, sirenes, bel-cimbalen, rolmohs, crotalen, metalen sticks op de genders, zweep, rimshots op de rototoms...

De <Grand Coucou> raakt door de speer van <Toetkuip> in het hart dodelijk gewond. Het bloed spuit in gutsende stralen uit het hart. De berijdster [Ingeborg Cneut] stort ineen. Met lome bewegingen wordt de <Grand Coucou> in achteruitgang afgevoerd. <Toetkuip> triomfeert en rijdt een vrolijk toeterend rondje rond het grasperk.

Le Grand Coucou - after the battle

Alleen de tuba [Leonaar De Graeve] in het orkest is bij machte met <Toetkuip> in een muzikale dialoog te treden. Hij vormt het keerpunt naar het volgende bedrijf:

 

 

 

6.- Vijfde bedrijf:

TubaMan- Leonaar De Graeve

<TubaMan>. De tuba blaast zich de ziel uit het lijf om de dialoog met <Toetkuip> in stand te kunnen houden. De <Toetkuip> rijdt echter weg uit het park en laat de bijna uitgeputte tubist alleen achter. Die gebruikt het laatste beetje energie dat hem nog rest om zich in een geweldige solo ten onder te zien gaan. Aan het eind stort de tubist in en ontploft de tuba. Uit de klankbeker stijgt een dikke walmende rookpluim op. Geur van zwavel en vuur. De tuba blijft staan, met de klankbeker naar het publiek gericht, de speler ligt op de grond hijgend te zieltogen...

7.- Zesde bedrijf

<Rooie Niki> , spelend op een Stroh viool, roept de <Toverfluit> uit de verbeelding ter hulp. [Karin De Fleyt]. Deze verschijnt en speelt een duet met Rooie Niki. De <Toverfluit> merkt de tuba op en betovert die. De tuba -zonder bespeler- begint mee te spelen met de <Toverfluit>. De tuba imiteert min of meer wat de fluit voorspeelt. Hij is betoverd.

Karin De Fleyt als 'Toverfluit' in Rooie Niki van Godfried-Willem Raes

piperola

De <Toverfluit> bemerkt ook de stille aanwezigheid van de <Piperola>, aan de andere kant van het speelvlak op. Ook die wordt betoverd en begint automatisch met de <Toverfluit> mee te spelen. [optional: automatische solo voor piperola, via komputer, of keyboard. Speler: David Baeck]

<Rooie Niki> roept extra violen ter hulp. Er verschijnen twee violisten, man en vrouw. [Ingeborg Cneut en Stefaan Smagghe]. Deze laatste is de reinkarnatie van de berijdster van de <Grand Coucou>. Er ontstaat een demonisch trio met de drie violen. De <Toverfluit> verwijdert zich van het toneel, maar de toverkracht blijft in de <Piperola> behouden.

Violentrio in 'Rednick' by Godfried-Willem RaesHet orkest wordt alsmaar heftiger: hoge clusters in de piperola, crotalen, genders met glissandi. De violen klimmen omhoog... RolMoh.

8. Zevende bedrijf

<Rooie Niki> blijft onbevredigd en wil alsmaar meer kinderen van haar verbeelding baren. Met fluitjes en de hulp van het publiek roept zij het beetje verbeelding dat zelfs soms in opera is terug te vinden op. Ook deze gerichte bede wordt verhoord met de verschijning van de <Badsopraan>. [Francoise Van Hecke]. Die rijdt, na een vokale belcantogilsolo, een rondje en verleidt het publiek om haar verdere onderwaterarias te aanhoren via ondergedompelde stetoskopen. Haar gorgelend bad, gevuld met warm schuimend water, staat op wielen en wordt voortbewogen door een stuwende kracht.[Tine Hofman].

BadSoprano, Francoise Van Hecke in 'Rooie Niki' by G.-W.Raes

De aria, rijkelijk doorspekt met ijselijk gegil en uitvoerige glossolalien, wordt begeleid door het orkest: violen, akkordeon, gongs, genders en Es-klarinet.

De <Badsopraan> rijdt weg van de scene en verdwijnt in de aanpalende straten.

9. Achtste bedrijf

<Rooie Niki> roept het grote <Klankkanon> ter hulp. Deze keer maakt ze daarvoor gebruik van de sirenes. Dit kanon wordt aangedreven door <Zingende Fietsen>.

Holosound as used in

EN/OF

De magie komt aan de macht: De toverbol van <Holosound> treedt in werking. De werking wordt door Rooie Niki gedemonstreerd. Zij kan daarvoor tevens beroep doen op orkestleden met enig danstalent. Rooie Niki nodigt vervolgens het publiek uit tot participatie. De magie van sleutels en belletjes wordt gedemonstreerd. Ook de beide Theremins worden ingezet, bespeeld door de violisten uit het orkest [Stefaan Smagghe, Ingeborg Cneut]. De Theremins mogen oook ter bespeling aan het publiek worden overgedragen.

Theremin player David Baeck in

EN/OF

De <Klankspoormachine> komt aangereden, en schenkt de geluiden gesubjektiveerd terug aan de plaats die hen heeft voortgebracht. Daartoe wordt de klankband in een greppeltje ingegraven.

10. Negende bedrijf

<Rooie Niki> haalt uit haar verbeelding -die tekenen van mentale moeheid en/of aftakeling begint te vertonen- de anti-verbeelding op: <TV-Man> verschijnt ten tonele. [Tine Hofman/Kurt Vandevelde]. De spotjes van <TV-man> zijn lullig en onbenullig maar doorspekt van een rijke animositeit. Op 21.07 kan met een Belgisch kaasvlagje worden gezwaaid...

Balgenorgel in 'Rednick' opera by G.-W.RaesRooie Niki nodigt het publiek uit tot participatie via het <Balgenorgel>. Hierbij moet het trage tempo (de 27-puls) uit het orkest (grote gong) worden gevolgd. <TV-Man>, nooit verlegen om een vleugje sentimentele tragiek, richt de aandacht op de centrale beukeboom.

11. Tiende bedrijf: Finale

stervende boom

De Stervende Boom: de beuk in het park blijkt in zijn laatste levensfaze te verkeren. Het orkest [Godfried-Willem Raes, David Baeck, Sarah Peters, Kristel Goorts, Karin De Fleyt, Leonaar Degraeve, Ingeborg Cneut, Stefaan Smagghe - de violen staan rond de boom geschikt-] klinkt droef. Iedereen rouwt om de stervende boom. De klanken van zijn levenskracht worden uit zijn sappen afgetakt en hoorbaar gemaakt. De boom krijgt een gaasverband omgewikkeld en wordt verzorgd als een zieke. In zijn bast worden elektroden geprikt die met een myoelektrische differentieelversterker worden verbonden. Het geluid van de sappen van de boom wordt zo via de luidsprekers hoorbaar gemaakt. Via minstens 4 laserstralen wordt de aandacht gericht op het elfenbankje, symptoom van de aftakeling en het stervensproces. [Valerie Bouckaert, Kurt Vandevelde, Claudia Tondeleir, Tine Hofman].

<TV-Man> wordt uitgeschakeld (spotjes uit). De speler laat de montage (het TV-man masker) op de grond naast de boom achter.

Het orkest vertolkt de rouw om de boom. Alle metriek is ternair (27:9:3). De muziek eindigt op een unisone Sib. (Gongs, Genders, Angklung, fluit, violen, piperola, akkordeon). Logos Ensemble in 'Rednick' by G.-W.RaesHet orkest groet het publiek, maar het stuk is nog niet afgelopen...

12. Postludium

<Rooie Niki> trekt zich terug in haar klankkasteel. Daar bereidt zij in reuzeoren heksenklanken vol levenskracht. Het publiek wordt slechts met mondjesmaat tot de tetraedertent toegelaten... <Ohre>. Het orkest , dat eerst nog droef en met naarhangende kappen, het publiek groet, wordt afdruipend opgeborgen en verdwijnt.Ohre / Drip Drum project in 'Rednick' by G.-W.Raes

Bij regen, is deze tent het <Drip Drums> projekt.

 

Produktie: Stichting Logos, Kongostraat 35, 9000 GENT

Organisatie: vzw Trefpunt, in het kader van het Internationaal Straatteaterfestival.

Tel.:09-223.80.89 Fax.:09-225.04.34 Email: Stichting.Logos@logosfoundation.org

Speeldata:

index.html

terug naar homepage

Naar

Logos ensemble

(Terug) naar logos-projekten: projects.html Naar Godfried-Willem Raes personal homepage... Naar katalogus instrumenten gebouwd door Godfried-Willem Raes Een eerste beknopt verslag van Moniek Darge Booking information via e-mail

URL: http://www.logosfoundation.org Last update: March 08, 1999 21:49:08 by Dr.Godfried-Willem Raes