Prof.Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Klankonderzoek en Klankrealisatie

Hogeschool Gent : School of Arts


<Terug naar inhoudstafel kursus> Klankrealisatie Klankonderzoek

0700:

Kursus Klankrealisatie en Klankonderzoek - Ba2 Kompositie en Ba3 Kompositie

Eerste semester (Klankrealisatie) Ba2: drs.Laura Maes (examen 17.01.2012, 9u00 - Klanklabo)

studenten:

Tweede semester (Klankonderzoek) Ba2: dr.Godfried-Willem Raes.

Lesdata af te spreken met de betrokken studenten.

Bijeenkomst voor bespreking opdracht: 5 maart, vanaf 16u00 - Klanklabo (Wynaert)

Lokaal: Klanklabo (theorie) en/of Stichting Logos (praktijk)

Beknopte omschrijving van de onderzoeksondracht:

- Onderzoek naar de mogelijkheden die ontstaan op gebied van samenklanken en hun verbindingen bij gebruik van een gelijkzwevende kwarttoonsstemming.

- Het onderzoek behelst een theoretische komponent (kennismaking met het probleemgebied en de literatuur terzake, evenals met historische en aktuele klankvoorbeelden) evenals een praktische komponent (realisatie van een muzikale kompositie waarin de probleemstelling en de mogelijkheden terdege worden geexploreerd).

- De muzikale kompositie wordt gemaakt in de vorm van een MIDI-bestand geschreven voor de kwarttoonsautomaten van het M&M robotorkest. Dit zijn: <Qt>, <Tubi>, <Xy>, <Puff> evenals de monofone instrumenten <Fa>, <Ob>, <Korn>, <Heli>, <So>, <Autosax>. Van deze instrumenten moeten er minstens vier worden gebruikt. Optioneel mogen ook slagwerkpartijen voorzien worden voor <Snar>, <Troms>, <Llor>, <Belly>, <Psch>, <Thunderwood>. De gebruikers-manual voor deze instrumenten is terug te vinden op: http://www.logosfoundation.org/instrum_gwr/manual.html.

Het stuk met een duur van minstens 5 minuten moet worden uitgetest op de robots. Daarvoor moeten afspraken worden gemaakt met Stichting Logos (binnen de normale kantooruren). Een opname moet worden gemaakt en naast het afgewerkte MIDI-bestand worden afgegeven op het examen.

Technische gegevens m.b.t. het MIDI-bestand:

- file format 1

- voor elk kwarttoonsinstrument instrument worden twee afzonderlijke tracks gemaakt: een voor de 'gewone' kromatische tonen, een voor de met een kwarttoon verhoogde tonen.

- voor de monofone instrumenten mag deze werkwijze eveneens worden toegepast, hoewel ook binnen een enkele track, van de pitchbend instruktie gebruik kan worden gemaakt.

- de (optionele) slaginstrumenten worden elk afzonderlijk op telkens een enkele track genoteerd.

- enkele bronnen (naast wat daarover te vinden is in mijn kursus akoestiek) met betrekking tot mikrotonaliteit in hetv algemeen en kwarttoonsmuziek ik het bijzonder: http://www.logosfoundation.org/bradt/microtones.htm

 

 

Klankrealisatie Ba3: drs.Hans Roels (1 semester, Klanklabo).

Klankrealisatie Ma1: 1 semester -gastdocent - te bepalen

Konsulteer regelmatig deze pagina voor gebeurlijke wijzigingen.

http://www.logosfoundation.org/kursus/0700.html


Filedate: updated: 2012-03-05

Terug naar algemene inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES