logos blad


Algemene voorstelling
Abonnementen
 

 

Algemene voorstelling

Logos blad was 35 jaar lang  het gedrukte  maandblad van Stichting Logos. Het  omvatte per jaar 12 nummers en werd elke maand gedrukt rond de 20e dag van de maand. De oplage beliep ca.1000 exemplaren, waarvan 400 per post werden verstuurd, 100 naar het buitenland gingen terwijl de overige op publieke plaatsen gratis aan het publiek werden aangeboden. Sedert 2014 werd de papieren versie van het tijdschrift stopgezet en vervangen door enerzijds een web-versie en anderzijds beknoptere kleurig gedrukte maandelijkse folders waarin de Logos aktiviteiten en koncerten worden voorgesteld.

Oude nummers kunnen grotendeels gedownload worden vanop de Logos website.

 


Abonnementen

Abonnementen op het papieren logos blad bestaan niet meer, maar wie onze maandelijke folder per post wil toegestuurd krijgen kan dat.  Abonneren op de folder kan heel eenvoudig door storting van 25 Euro op een van volgende rekeningen, op naam van Stichting Logos:

  • postcheckrekening: 000-0489070-93
  • bankrekening: 290-0016395-23

Abonnementen lopen vanaf de maand volgend op de stortingsdatum, voor een periode van 12 maanden. Wanneer Uw abonnement vervalt, wordt U automatisch middels een bijgevoegd stortingsformulier daaraan herinnerd. Vergeet niet de reden van betaling te vermelding op de daartoe voorziene strook: abonnement Logos Folder. Wanneer U betaald voor iemand anders dan Uzelf, vergeet dit dan niet te vermelden evenals het adres waarop toezending wordt gewenst.


  Naar hoofdMenu Naar Logos Koncerten  

Last updated on 2022-06-07 by dr.Godfried-Willem Raes