[This page is not yet available in English]

Godfried-Willem Raes

 

<Rotstuk>

 

<Rotstuk> is een interaktieve algoritmische kompositie voor de <Rotomoton> automaat , door mij gebouwd tussen augustus 2000 en mei 2001. Voor de uitvoering zijn nodig: de <Rotomoton> automaat enerzijds, en anderzijds een PC met het GMT programma <Slagwerk.exe>. Het werd geschreven in de eerste week van mei 2001. Het stuk werd in 2006 aangepast aan de nieuwste versie van de <Rotomoton> hardware.

Na opstarten van <GMT> moet Rotomoton worden geselekteerd. Wanneer de cockpit verschijnt moet het stuk, in casu <Rotstuk> worden geselekteerd. Daarna mag (het moet niet onmiddellijk, R-Pitch worden gestart). Deze taak aktiveert de motorbewegingen en daarmee de toonhoogteveranderingen van de trommels.

De procesbesturing van de machine bestaat uit een drieledig user-interface:

1. een dialoog venster met 11 sliders. Hiereen worden de doelwaarden ingesteld voor de tempi en dynamiek van de vijf rototoms. De bovenste vijf sliders laten toe het gewenste doeltempo in te stellen, de volgende vijf hebben betrekking op de dynamiek waarmee de trommels worden aangeslagen. De laatste regelt de globale snelheid waarmee de verglijdingsprocessen zullen plaatsgrijpen.

2. vijf dialoog vensters met elk 2 sliders: hiereen wordt de aktuele toestand m.b.t. speeltempo en dynamiek voor elke rototom weergegeven. Die toestand kan onmiddelijk worden gewijzigd door de desbetreffende sliders te verplaatsen.

3. een dialoogvenster met kontrolemogelijkheden met betrekking tot de motor -en dus toonhoogte- bewegingen en hun verloop in het stuk. De eerste slider laat toe de densiteit in te stellen van de motorbewegingen, terwijl de laatste slider een kontrole toelaat over de snelheid waarmee de evolutieprocessen verlopen. De tweede slider regelt de ondergrens voor de motoren (dus de laagste toonhoogte tot dewelke de stemming zal kunnen zakken), de derde de hoogste toon boven de ondergrens waarheen de motor de trom zal kunnen laten draaien.

De premiere van dit stuk greep plaats in de Tetraeder van Stichting Logos op 11.05.2001 als verjaardagsgeschenk aan Moniek Darge. Het is ook op CD beschikbaar: LPD007 in de reeks Publiek Domein uitgegeven door Stichting Logos.

 

Dr.Godfried-Willem RAES


Laatste update: 2007-09-16

Terug naar de Logos Index-pagina Terug naar  Godfried-Willem Raes' webstek