[This page is not yet available in English]

Godfried-Willem Raes

<Hidden {c} Harms>

Dit stuk, waarin mijn automatische harmonium, <Harma> centraal staat, kan in verschillende versies worden uitgevoerd. Enerzijds kan het louter en alleen met automaten, waarbij dan de player piano of de <Heli> robot de baspartij te vertolken krijgt terwijl de sopraan partij aan de hobo, <Ob> kan worden toegewezen. Het besturingsprogramma dat volkomen algoritmisch verloopt laat een kleine mate van interpretatieve interaktie toe.

Anderzijds echter stonden me bij de kompositie ook meteen andere bezettingen, in dit geval met een of twee musici, voor ogen.

De sopraan partij wordt in dit geval door een vokale sopraan, ingetogen en zonder vibrato, vertolkt, terwijl de baspartij kan worden toegewezen aan een kontrabas, een basgitaar, een cello, luit of theorbe. Natuurlijk is de bas met <Heli> ook dan mogelijk. In dit geval wordt de harmonium partij gespeeld met een sequencer waarvan de output naar een van mijn harmonium robots gaat. Sedert 2009 immers beschikken we naast <Harma> over een tweede sterk verbeterde harmonium robot, met name <HarmO>. De sopraan moet eenvoudig, in het algemeen zacht en zonder vibrato zingen en mag zeker in de hoge noten niet luider worden. Gebruik van de falset stem is zeker aangewezen. De tekst heb ik, naar een idee aangedragen door Moniek Darge, ontleend aan een assembler programma voor een intel pentium processor. Alleen zingbare mnemonics werden weerhouden en ook de argumenten van operatoren en instrukties werden weggelaten. Het is dus geschreven in 'machinetaal', wat echter geenszins inhoudt dat het ook machinaal zou moeten worden gezongen. Integendeel.

Het is de speler van de baspartij toegestaan oktaaftransposities in funktie van de tessituur van het instrument door te voeren.Uiteraard moet daarbij de muzikale zinsbouw wel in acht worden genomen.

Een gedrukte partituur kan op verzoek verkregen worden bij de auteur. De midi file is beschikbaar op deze website en -indien uw PC is uitgerust met een klankkaart, en deze ook is geaktiveerd- klinkt in een door de beperkingen van midi enigszins verminkte versie- nu op de achtergrond...

Het stuk werd geschreven in de eerste twee weken van juni 2001 en is de tweede kompositie specifiek geschreven voor de <Harma> automaat. Een versie voor <harmO> met <Heli> in de bespartij is eveneens beschikbaar.

Zoals in <Harm>, maakt ook hier de syntax van het stuk gebruik van de door mij ontwikkelde programmeertaal voor het hanteren van veralgemeende harmonie en kontrapunt in de muziek. De harmonie maakt gebruik van de onbeperkte polyfonie van deze automaat.

Het stuk duurt iets minder dan 5 minuten.

Het verscheen in 2001 op de Logos publiek domein CD rond muziek voor de automaten van Godfried-Willem Raes, samen met <Harm>, eveneens voor Harma gekomponeerd. (zie LPD007)

De versie voor sopraan, luit en <Harma> was o.m. te horen op het M&M koncert van 4 december 2001 in de Logos Tetraeder. Uitvoerders waren: Lies Gellynck (sopraan), Thomas Smetryns (luit) en de auteur (Harma). Ook deze versie is beschikbaar op CD: LPD008- M&M ensemble, met de hiervoor genoemde uitvoerders.

De versie met <harmO> en <Heli> werd in premiere gebracht door Francoise Van Hecke op 16.02.2010.

Dr.Godfried-Willem RAES

<harmO> and <Heli>

P.S.: Voor uitvoeringen van dit stuk moeten noch mogen auteursrechten worden betaald. Elke poging tot inning van auteursrechten naar aanleiding van publieke uitvoeringen van dit stuk kan gerechterlijk als poging tot afpersing worden vervolgd.


Laatste update: 2010-02-11

Terug naar de Logos Index-pagina Terug naar  Godfried-Willem Raes' webstek