Logos Productions:      logos concerts    ensembles     projects     logos public domain 

Logos' Robot Orchestra

'Namuda - Haram'

Pictures and documentation Haram production july 19, 20, 21th 2016, Ghent.

Een bijzonder aktuele namuda dansproduktie gedragen door het unieke logos robotorkest waarin de rode draad gevormd wordt door het begrip haram, het best vertaalbaar als het ongeoorloofde. Uitgerekend aan zowat alles wat haram is, hebben we de bloei en ontwikkeling van de westerse beschaving te danken. Het zelfstandig menselijke zoeken naar kennis (haram volgens de Koran) heeft geleid tot de ontwikkeling van de wetenschap. Het menselijke scheppen (scheppen is een privilege van god) was de motor achter de technologische vooruitgang en zeker het bouwen en ontwikkelen van robots is volstrekt haram. Wellicht de meest infernale van onze robots, met name <Flex>, komt in deze produktie centraal te staan. Maar ook de muziek zelf is haram en wordt dus door fundamentalisten streng veroordeeld. Op het menselijke lichaam rusten talloze taboes die een vrije ontwikkeling van een lichaamskultuur radikaal in de weg staan. De burka is daarvan slechts een symptoom net zoals de fundamentele ongelijkheid van man en vrouw. Het naakte lichaam is volstrekt haram. Zelfs de afbeelding van lichamen in drie dimensies zijn haram. Maar ook affectieve menselijke relaties zijn haram. De veroordeling van homosexualiteit is tekenend daarvoor. Ook dieren ontsnappen niet aan de banbliksems van haram: huisdieren zijn haram en het lieve en intelligente varken in het bijzonder moet het daarbij ontgelden. Het beroemde Pornokrates van Felicien Rops kan dan ook als visionair worden beschouwd. Een knipoog naar dit werk kon dan ook niet in deze voorstelling ontbreken.

We hebben deze geengageerde voorstelling gebracht onder de dreiging van terreurniveau 3. Zeker niet als uitdaging, maar wel omdat onze vrijheden en onze kultuur ons al te dierbaar zijn. Om het publieksbereik te vergroten werden de drie voorstellingen ook wereldwijd gestreamd.

Een audio kompilatie uit deze produktie kunt U downloaden en beluisteren via deze link.

Godfried-Willem Raes

Prologos:


de infernale <Flex> robot

Burka scene:

Pornokrates

luisteren naar deze produktie kan ook.

 

more information on the 'Namuda Studies

Pictures Logos Foundation, july .2016

Performers and collaborators in this Logos production: Emilie De Vlam, Dominica Eyckmans, Godfried-Willem Raes.

 Our CD LPD014 features recordings of our work using body interfaces and gesture control within the M&M robot ensemble.


 Last updated: 2016-07-22