STATUTEN EN OFFICIELE DOKUMENTEN VAN STICHTING LOGOS


De akten tot oprichting van de instelling van openbaar nut met inbreng van het patrimonium werden verleden en berusten op de studie van notaris Jean-Bernard Maeterlinck te Gent. [pdf-download]

Publikatie van de statuten naar aanleiding van het KB waarbij de oprichting van Stichting Logos werd goedgekeurd:

Belgisch Staatsblad 8 december 1977:

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het huidig adres:

Belgisch Staatsblad 24 september 1981

[Opmerking: het huisnummer werd door een hernummering door Stad Gent later nr 35 ipv 29]

Koninklijk besluit van 21 april 1982 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Kongostraat 35:

Publikatie in het staatsblad van 13 mei 1982::

Op 13 oktober 2006 werd bij notariele akte een wijziging aan de statuten aangebracht teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet op vzw's en stichtingen van 2 mei 2002.

Statuten van Stichting Logos d.d. 13.10.2006. (tekst van de notariele akte). Deze tekst werd bezorgd aan de griffie van de rechtbank en werd gepubliceerd in de bijlage van het belgisch staatsblad.


Terug naar de hoofdindex Naar Logos Blad Download this page as PDF

First published on the Web 27.04.2005 by Godfried-Willem Raes

Last update: February 2, 2009