Godfried-Willem Raes

"Zerhacker"

2000/2001


Vraag de software aan via e-mail]

Versie 1: Een interaktief spel voor uitvoerder -tevens publiek- en PC.

Versie 2: Een kamermuzikaal spel voor 3 tot 4 uitvoerders en 3 tot 4 PC's met publieksparticipatie.

 

Versie 1:

In deze versie is de kompositie een spel dat niet bedoeld is voor publieke uitvoeringen. Het stuk bestaat dus slechts voor de speler zelf. Deze dient te beschikken over een PC uitgerust met een CD-drive en het 'Zerhacker' programma, geschreven in GMT.

Na het installeren van het programma, maar voor het opstarten van de executable, schuift de speler een willekeurige audio CD in de drive. Wanneer de komputer is ingesteld zo dat hij de ingeschoven CD onmiddellijk begint af te spelen, sluit dan de windows mediaplayer af maar laat de CD in de drive. Het programma kan immers niet werken wanneer de windows CD-speler aktief is en de kontrole over de CD-speler heeft. Nu kan Zerhacker worden opgestart.

De sliders in het user interface laten het spelen met korte fragmenten uit de ingeschoven CD toe. Gebruik ook de windows mixer voor de balans en volumeregeling.

 

 

Versie 2:

Hiervoor dienen 3 of 4 spelers tewerk te gaan zoals in versie 1. De te gebruiken CD's moeten echter door het publiek worden meegebacht en aan de uitvoerders aangeboden. De interaktie tussen de spelers is improvisatorisch kamermuzikaal. Er mogen stiltes worden gelaten zodat niet steeds alle vier spelers aktief hoeven te zijn. Wisselen van CD's kan, maar vergt het heropstarten van het programma, wat automatisch min of meer lange stiltes voor gevolg zal hebben.

De audiouitgangen van de PC's moeten ofwel voor elke komputer aan een individuele PA installatie verbonden worden, ofwel via balanceertransfos naar een centrale mixer worden gebracht. In dit laatste geval moet een uitvoerder belast worden met de uiteindelijke klankregie en projektie in het publiek. De audio konfiguratie naar het publiek toe moet in elk geval minstens stereofonisch zijn.

 

De kode voor dit stuk, een GMT toepassing, werd mede geschreven door Kristof Lauwers.


Terug naar Logos Homepage Terug naar Godfried-Willem Raes index Terug naar katalogus komposities van Godfried-Willem Raes

Last update , 2004-01-26

P.S.: Voor uitvoeringen van dit stuk moeten noch mogen auteursrechten worden betaald. Elke poging tot inning van auteursrechten, door welke instantie ook, naar aanleiding van publieke uitvoeringen van dit stuk kan gerechterlijk als poging tot afpersing worden vervolgd.