<Partition>

for clavichord

by

Godfried-Willem Raes

1976

Deze kompositie kwam tot stand naar aanleiding van een vraag vanwege Annette Sachs voor een kompositie voor haar instrument, het klavichord. De kreatie van dit stuk greep plaats in Teheran (Iran), zij het in een wat gecensureerde versie. De partituur schrijft immers enkele theatrale/decor elementen voor, overeenkomstig de opbouw van het stuk: centraal zit de speler aan het klavichord. Links en rechts daarvan, op een behoorlijke afstand, staat telkens een projektiescherm opgesteld. Op de dia die op het ene scherm wordt geprojekteerd, krijgen we hetzelfde beeld van de speler in het (reeele) midden, maar in strakke, uiterst deftige en onvrije avondkledij. Op het andere scherm daareentegen krijgen we opnieuw hetzelfde beeld van speler en instrument, maar dan geheel naakt.

Ook de muziek is volledig op deze drie lagen gebouwd. Op voorhand moet deze immers de partituur voor het linkerkanaal opnemen, en , afzonderlijk, die voor het rechterkanaal. Bij de uitvoering worden deze beide kanalen weergegeven terwijl de speler het middenkanaal interpreteert. (2)

Jarenlang bleef het stuk op het repertoire van Annette Sachs en was het te zien en te horen op talloze koncerten en binnen- en buitenland.

In de jaren '80 nam de Amerikaanse organist en klavichordist Andrew De Masi het stuk op repertoire en het is een van deze uitvoeringen die we op de CD LPD006 brengen. Mede ter nagedachtenis aan deze uitvoerder die enkele jaren geleden aan AIDS overleed.

Het instrument gebruikt voor de CD opname werd gebouwd door Joris Potvlieghe.

In de jaren 90 van de 20e eeuw, nam ook organist-klavichordist Marc Maes het stuk op zijn repertoire.


Notas voor uitvoerders:

1.- de partituur voor <Partition> kan bij Stichting Logos gratis worden verkregen. Ze bestaat uit 4 sekties, geletterd a tot d

2.- In een moderne uitvoering mogen de diaprojekties worden vervangen door komputerschermen of LCD projektoren met daarop de overeenkomstige beelden. Bij voorkeur zullen tegenwoordig video opnames met klank worden gebruikt, op voorhand door de uitvoerder op te nemen. In de oorspronkelijke versie was dat technisch nog onmogelijk. Een live uitvoering met 3 spelers en 3 klavichorden, kan natuurlijk ook overwogen worden.

Godfried-Willem RAES

P.S.: Voor uitvoeringen van dit stuk moeten noch mogen auteursrechten worden betaald. Elke poging tot inning van auteursrechten naar aanleiding van publieke uitvoeringen van dit stuk kan gerechterlijk als poging tot afpersing worden vervolgd.


To Godfried-Willem Raes index-page To score catalogue To Logos Main index page

Published on the Web on 00.09.21 by - Last update: 2016-08-17