4 december 1999 - 20u00

Logos Tetraeder

Anti-royaal koncert

Welke muziek is beter geschikt om de principiele idee van gelijkwaardigheid der burgers tegenover de ideologie van het ancien regime zoals we die geexponeerd vinden in het koningshuis, te illustreren dan de <Chord Catalogue> van Tom Johnson? Hier immers worden alle mogelijke en denkbare akkoorden binnen het gelijkzwevend kromatisch systeem naast elkaar geplaatst zonder enig hierarchisch onderscheid.
Ter gelegenheid van dit koncert gewijd aan de gelijkberechtiging kroop Godfried-Willem Raes in de pen en schreef binnen zijn GMT programmeertaal voor algoritmische real time kompositie een realisatie van de <Chord Catalogue> voor player piano.
Aan de oorspronkelijke versie werden enkele elementen toegevoegd: de akkoorden worden niet langer beperkt tot een enkel oktaaf wat immers dit zou aanleiding kunnen geven tot een 'uitverkoren' of 'hogergeboren' oktaaf, maar worden in zijn versie gespeeld als shepard akkoorden, waardoor ze ontdaan worden van hun oktaafligging. Dit is uiteraard alleen door toepassing van de player piano piano mogelijk. Pianisten hebben immers onvoldoende vingers om de gelijkwaardigheid tot op dit nivo door te trekken.
Een enkel element uit het oorspronkelijk opzet werd gewijzigd: Tom Johnson herhaalt de C omdat hij het oktaaf als 13-noten beschouwt. Daardoor kreeg deze C een klein overwicht, wat wij de noot niet konden gunnen...
Omdat het geheel niet mechanisch zou worden, is de software bovendien echt interaktief opgezet. Tempo, aanslag, mikro-metriek... zijn in real time kontroleerbaar.
We droegen dit koncert tevens op aan Tom Johnson die dit jaar zijn zestigste verjaardag vierde en presenteerden bij dezelfde gelegenheid tevens de zopas op het New Yorkse label XI verschenen CD waarop Tom Johnson zelf de gehele Chord Catalogue laat horen.

Naast deze Chord Catalogue werd ook Godfried-Willem Raes eigenste 'Harmony Catalogue' evenals de 'HarmSolves' kataloog uitgevoerd...

Godfried-Willem Raes

To etudes in harmony Back to main page