Godfried-Willem Raes

"TechnoFaustus"

<Flexes>

2003-2007-2016


Akt 4: <Flexes>

Na zijn tot leven komen in <Lithos> en de opstanding in <Eary Lis Trimbl> blijkt de homunkulus geen enkele beheersing te hebben, eens losgemaakt van haar verbindingen met de robots in het labo van Technofaustus. Haar motoriek is totaal ongericht en ongekoordineerd. Haar handen zijn klauwen. [mapping via sonar op <Klung>]

Faust poogt in deze scene haar homunkulus tot enige kalmte aan te sporen via de van mefisto gekregen viool. [mapping op <Vox Humanola>, want de viool zelf is stom en funktioneert alleen als interface naar de robots]. Omdat dit niet te best lukt, legt zij, wat ongeduldig geworden, de viool terzijde en grijpt de homunkulus vast om haar in bedwang te houden. Ook dit kan de homunkulus echter niet bedaren.

Mefisto snelt Faust ter hulp en biedt haar een stel met sensoren voorziene knalrode bokshandschoenen aan . Faust doet die om de handen van de homunkulus. Die zijn daardoor onschadelijk geworden. Dan begint Faust de homunkulus de principes van het motorisch feedbackmechanisme duidelijk te maken. Mefisto snelt Faust alweer te hulp en laat de <Flex> robot, eveneens voorzien van twee armen, aanrukken. De beide armen van <Flex> zijn uitgevoerd als zingende zagen die kunnen worden gestuurd door de bewegings en positiesensoren verwerkt in de rode bokshandschoenen. De linkerhand stuurt de Pi-zaag van <Flex>, de rechterhand de e-zaag. De strijkmotoren worden bediend met laterale handbewegingen. Zij staan model voor de beweging en volgen die traag maar perfekt. Ook hier wordt hetzelfde mechanisme toegepast als voor de stomme viool, hier dan toegepast op de beweging.

Vanzodra de homunkulus terug op de machines is aangesloten, is zij volledig gekalmeerd (gehangen hoofd en armen). . De homunkulus is tijdens dit proces grotendeels in beslag genomen door het kijken naar <Flex>. Geleidelijk aan, groeit er enige interaktie met Faust die instrukties poogt te geven (omhoog/ omlaag) door te spelen op de viool die ze intussen weer ter hand heeft genomen. De mapping is nu wel anders geworden: Piperola, Tubi vormen de output, aansluitend bij de extreme tessituur van Flex.

De homunkulus slaagt er geleidelijk in de handen in een trage boog en met gestrekte handen, vertikaal omhoog te krijgen. Dit is een triomf voor Faust. De apparatuur wordt weer uitgeschakeld en de armen van de homunkulus vallen ontspannen naar beneden. [ flex reset eveneens] De homunkulus heeft motorische kontrole verworven.

Gedurende de gehele scene is het onzichtbaar instrument, sonar versie, ingeschakeld. De output van de globale verworven bewegingsinformatie is gemapt on <Klung> en -in konditionele kombinatie met de vioolinput, op <Vibi>, <Piperola> en <Harma>.

Een autonoom spektraal algoritmische irrationale harmonie ligt aan de gehele scene ten grondslag.

Einde Akt 4.

 

Godfried-Willem RAES


Premiere & public performances:

23-24.07.2003 - M&M ensemble, Logos Tetrahedron with: Emilie De Vlam (homunkulus), Moniek Darge (faust), Kristof Lauwers (Wagner), Godfried-Willem Raes (mefisto)


Kode:

Faust.exe ---> Flexes ---> start met de kalmeer task. Wanneer homunkulus is aangesloten, stop de kalmeer task. Flexes start en initialiseert dan automatisch.

Aan eind: onmiddellijk <Wandern> starten.

Upgrade 2007: Now the acceleration sensors use midi directly. See our article on this topic for details.

Upgrade 2016: code revisions for this act will be needed, as we are rebuilding the <Flex> robot completely.


[Terug naar Logos Homepage] [Terug naar Godfried-Willem Raes index] [Terug naar Library file] Terug naar katalogus komposities van Godfried-Willem Raes

Published on the web on november 21th 1997:Last update , 2016-05-01