Web Strikes Back...

<Slag-Werk>

...Web Slaat Terug

these webpages let you follow the building and development of the percussion project, internet-interactive, originally designed by Godfried-Willem Raes for the Tromp biannual in Eindhoven, the Netherlands in 2000. deze webpaginas lieten U toe het scheppingsproces en de uitwerking van het projekt ontworpen door Godfried-Willem Raes naar aanleiding van deTromp Biennale voor de TU Eindhoven in 2000, welhaast dag na dag te volgen. Het gaat om een interaktieve slagwerkautomaten installatie die bestuurd werd via het internet.

Een 'werk' is een automaat. Denk maar aan het uur-werk, waarvan een slag-werk heel vaak deel uitmaakt. Het slag-werk zoals dat ontworpen wordt door Godfried-Willem Raes voor de inkomhall van de Technische Universiteit Eindhoven in het kader van het Tromp Concours wordt een interaktief stuurbare automaat. Niet eigen-zinnig maar extravert, naar buiten gekeerd.
Uitgangspunt vormt de aanwezigheid van een specifieke en geavanceerde infrastruktuur in die inkomhall waar honderden studenten tegelijk via laptops in een netwerkverband (zowel intranet als internet) verbonden zijn. Dit maakt het mogelijk een speciale server te ontwerpen die opdrachten -of algemener uitgedrukt, input data-, ontvangt en die op grond van een specifiek te ontwerpen kompositieprogramma, het opgestelde slag-werk bespeelt. De participanten in de inkomhall kunnen via een specifiek interface opdrachten naar de server versturen. De feedback naar het slag-werk is in dit geval zowel akoestisch als vizueel: ze kunnen letterlijk en rechtstreeks -dus niet virtueel- waarnemen welk effekt hun ingreep heeft op het slag-werk.
Maar ook van buitenaf zal het slag-werk bespeeld kunnen worden: daarvoor wordt alweer een ander specifiek interface geprogrammeerd dat via internet (TCP/IP) opdrachten stuurt naar de installatie. Opdat ook dit met optimale feedback en zonder hinderlijke vertragingen zou kunnen doorgaan, moeten de internet participanten op het moment waarop zij willen spelen met de automaat, zowel het bespelingsprogramma als een momentane toestandsbeschrijving van het slag-werk downloaden. Door dit opzet kan de internet participant rekenen op een bijzonder snelle respons. Zijn interaktie wordt -hoewel werkelijk als input toegevoerd aan de installatie- in zekere mate, -meer bepaald door de inherente asynchroniciteit van de kommunikatie via internet-, virtueel.
Gezien het projekt zich situeert in de omgeving van een technische universiteit, ligt het voor de hand te streven naar participatie en betrokkenheid van de studenten en docenten. Niet alleen op het vlak van het uiteindelijke interaktieve resultaat, maar ook en vooral bij de opbouw en realisatie van de installatie.
Zo kunnen studenten desgewenst worden ingeschakeld voor de bouw van eigen slagwerk komponenten. De hardware ontwerpen daarvoor evenals de besturingssoftware, wordt door de kunstenaar vrij ter beschikking gesteld. Uiteraard kunnen ook eigen ontwerpen -mits binnen de specifikaties van onze aansturingssoftware- worden toegevoegd. Dit projekt is immers bij uitstek interdisciplinair en multimediaal opgevat: er is plaats voor participatie op gebied van software ontwikkeling, werktuigkunde, robotika, elektronika, mechanika...

De konfiguratie voor het gehele projekt ziet eruit zoals aangegeven op het hieronder staande schema.

Het is duidelijk dat het aantal internet participanten praktisch onbeperkt kan zijn. Het aantal lokale deelnemers -dwz. personen die in de hall van de TU eindhoven bij de installatie zelf aanwezig zijn, wordt ingeschat op maximaal zo'n 200. De server software voor de ontvangst van de interaktie van de lokale deelnemers wordt geschreven door medewerkers van de TU, de software voor de internet participanten bestaat uit enerzijds een GMT toepassing en anderzijds een applet waarmee de aktueelste toestandsbeschijving van de installatie doorlopend wordt gedownload en waarmee de bijdrage van de spelers wordt ge-upload naar de TU server. De kommunikatie van de TU server naar de instrumenten en automaten loopt via een server geschreven door Logos. Dit programma WSB_SERVER.EXE is een GMT applikatie geschreven voor Windows 2000 en NT en omvat de volledige midi implementatie voor het Slag_Werk projekt.

 

 

collaborators:

at Logos:

automated components designed for the project

Now you can download a simulator of Klung, Thunderwood and Troms for all Wintel PC's with a soundcard

 • Webstrikesback.zip (771 Kb)

 • Referenties en dokumentatie:
  Hardware:
  relevante links en dokumentatie mbt. bouw en ontwerp van automaten en hun hardware interfaces
  * Ontwerpen voor player pianos en andere automaten: http://www.logosfoundation.org/kursus/kursus/2115 en http://www.logosfoundation.org/logos/kursus/2116.html
  * Stappenmotoren: http://www.logosfoundation.org/kursus/kursus/2111.html
  * Polymetronoom: http://www.logosfoundation.org/kursus/kursus.2122.html

  Software:
  relevante links en dokumentatie mbt. interaktieve en kompositorische software:

  * Inleiding tot <GMT>: http://www.logosfoundation.org/gmt/gmt_intro.html
  * Algemeen artikel m.b.t. multitaskers in kompositie: http://www.logosfoundation.org/multitaskers.html
  * Manuals voor <GMT>: http://www.logosfoundation.org/gmt/gmt_manual.html
  * Download voor <GMT> programmeren in PowerBasic DLL compiler 6.0: http://www.logosfoundation.org/gmt/gmt_source.html en http://www.logosfoundation.org/logos/gmt_includes.html
  * GMT directory overzicht voor downloaders: http://www.logosfoundation.org/gmt/index-directory.html
  * Inleiding bij de DLL funktie bibliotheek voor harmonie: http://www.logosfoundation.org/gmt/HarmonyLibrary.html
  * Language reference voor <GMT> : http://www.logosfoundation.org/gmt/index-harmlib.html

  * Midi implementatie tabel voor alle komponenten van Slag_Werk in Web Strikes Back

  Gerelateerde artistieke produkties:
  * Overzicht instrumentenbouw: http://www.logosfoundation.org/instrum-god.html
  * Barrelorgan: http://www.logosfoundation.org/barrelorgan.html
  * AutoSax: http://www.logosfoundation.org/autosax.html
  * Wolkenrijder: http://www.logosfoundation.org/cloudrider.html
  * Le Grand Coucou: http://www.logosfoundation.org/coucou.html
  * DripDrums: http://www.logosfoundation.org/dripdrums.html
  * Carrozza dell impossibilita...: http://www.logosfoundation.org/carrozza.html
  * A Book of Moves: http://www.logosfoundation.org//bom.html
  * Rooie Niki: http://www.logosfoundation.org/rednick/rednick.html


  to Godfried-Willem Raes index-page

  to Logos main index page

  MP3 encoded piece by Kristof Lauwers


  Published on the web June 6th 0 by Godfried-Willem Raes

  Last update: 2004-04-04

  Deze paginas omvatten niet alleen een volledige beschrijving van de betreffende automaten, maar vormen tevens een neerslag van hun produktie en ontwikkelingproces. Op deze wijze vormen zij zowel presentatie als service manual. We hopen ook, door het vrijgegeven van heel wat details uit de produktie, anderen op weg te helpen op het boeiende pad van de ontwikkeling van muzikale automaten.