Web Strikes Back...

...Web Slaat Terug

these webpages let you follow the building and development of the percussion project, internet-interactive, designed by Godfried-Willem Raes for the Tromp biannual in Eindhoven, the Netherlands. But even after this event, the author continued work on the project such that extended versions may appear in the future. deze webpaginas laten U toe het scheppingsproces en de uitwerking van het projekt ontworpen door Godfried-Willem Raes naar aanleiding van de Tromp Biennale voor de TU Eindhoven in 2000, welhaast dag na dag te volgen. Het gaat om een reeks interaktieve akoestische slagwerkautomaten bestuurd via het internet. Ook na de suksesrijke afloop van het Eindhovense projekt werkte de auteur nog lang voort aan het projekt.

24.10.2000 - 29.10.2000 ...

 

Projekt Omschrijving

Een 'werk' is een automaat. Denk maar aan het uur-werk, waarvan een slag-werk heel vaak deel uitmaakt. Het slag-werk zoals dat ontworpen werd door Godfried-Willem Raes voor de inkomhall van de Technische Universiteit Eindhoven in het kader van het Tromp Concours werd een interaktief stuurbare automaat. Niet eigen-zinnig maar extravert, naar buiten gekeerd.

Uitgangspunt vormde de aanwezigheid van een specifieke en geavanceerde infrastruktuur in die inkomhall waar honderden studenten tegelijk via laptops in een netwerkverband (zowel intranet als internet) verbonden zijn. Dit maakte het mogelijk een speciale server te ontwerpen die opdrachten -of algemener uitgedrukt, input data-, ontvangt en die op grond van een specifiek te ontwerpen kompositieprogramma, het opgestelde slag-werk bespeelt. De participanten in de inkomhall kunnen via een specifiek interface opdrachten naar de server versturen. De feedback naar het slag-werk is in dit geval zowel akoestisch als vizueel: ze kunnen letterlijk en rechtstreeks -dus niet virtueel- waarnemen welk effekt hun ingreep heeft op het slag-werk.

Maar ook van buitenaf kan het slag-werk bespeeld worden: daarvoor werd alweer een ander specifiek interface geprogrammeerd dat via internet (TCP/IP) opdrachten stuurt naar de installatie. Opdat ook dit met optimale feedback en zonder hinderlijke vertragingen zou kunnen doorgaan, moeten de internet participanten op het moment waarop zij willen spelen met de automaat, zowel het bespelingsprogramma als een momentane toestandsbeschrijving van het slag-werk downloaden. Door dit opzet kan de internet participant rekenen op een bijzonder snelle respons. Zijn interaktie wordt -hoewel werkelijk als input toegevoerd aan de installatie- in zekere mate, -meer bepaald door de inherente asynchroniciteit van de kommunikatie via internet-, virtueel.

Gezien het projekt zich situeert in de omgeving van een technische universiteit, ligt het voor de hand te streven naar participatie en betrokkenheid van de studenten en docenten. Niet alleen op het vlak van het uiteindelijke interaktieve resultaat, maar ook en vooral bij de opbouw en realisatie van de installatie.

Zo kunnen studenten desgewenst worden ingeschakeld voor de bouw van eigen slagwerk komponenten. De hardware ontwerpen daarvoor evenals de besturingssoftware, wordt door de kunstenaar vrij ter beschikking gesteld. Uiteraard kunnen ook eigen ontwerpen -mits binnen de specifikaties van onze aansturingssoftware- worden toegevoegd. Dit projekt is immers bij uitstek interdisciplinair en multimediaal opgevat: er is plaats voor participatie op gebied van software ontwikkeling, werktuigkunde, robotika, elektronika, mechanika...

De konfiguratie voor het gehele projekt zag eruit zoals aangegeven op dit schema.

Het is duidelijk dat het aantal internet participanten praktisch onbeperkt kon zijn. Het aantal lokale deelnemers -dwz. personen die in de hall van de TU eindhoven bij de installatie zelf aanwezig zijn, wordt ingeschat op maximaal zo'n 200. De server software voor de ontvangst van de interaktie van de lokale deelnemers wordt geschreven door medewerkers van de TU, de software voor de internet participanten bestaat uit enerzijds een GMT toepassing en anderzijds een Java applet waarmee de aktueelste toestandsbeschijving van de installatie doorlopend wordt gedownload en waarmee de bijdrage van de spelers wordt ge-upload.

 

automated components designed for the project:

Klung

[up and working since 000618]

Springers

[up and working since 000912]

ThunderWood

[up and working since 000731]

Troms

[up and working since 000818]

Rotomoton

[up and working since 010501]

   

 

collaborators:

at Logos:
 • Prof.dr.Godfried-Willem Raes
 • Filip Switters
 • Xavier Verhelst
 • Marc Maes
 • Kurd Van de Velde
 • Moniek Darge
 • Ben Deceuninck
at TU Eindhoven:
 • Vakgroep werktuigkunde
 • Studium Generale
 • Maarten Pieterson
 • David Ernst
 • Tijn Borhuis
 • Cees Huizing
 • Maarten ter Huurne

at Hogent:

 • Departement Muziek & Drama, vakgroep kompositie
 • Kristof Lauwers
 • Joachim Brackx
 • Thomas Smetryns

 

downloadable interface for real time internet participants:

Back to Logos Projects Back to logos' main index page To homepage Godfried-Willem Raes

 

Last update: 2004-04-04