Koncertberichten


<M&M> NAMUDA Three

Driedaagse interaktieve special voor Mens & Machine

Dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juli 2013, 20u

Eind juli barsten de Gentse Feesten weer uit hun gedurende 355 dagen ternauwernood bedwongen voegen, en dat zal elke stroppendrager onwillekeurig geweten hebben. Naar goede jaarlijkse gewoonte heeft ook Stichting Logos binnen het kader van dit stadsfestijn een avondvullende Namuda-special in petto, en dit maar liefst drie dagen op rij. Bovendien krijgen we in een adem de eerste klanken te horen van twee gloednieuwe muziekrobots: respektievelijk de hoorn- en altsaxrobots <Horny> & <Asa>.

Namuda, het postdoktoraal onderzoeksprojekt van Godfried-Willem Raes, is een specifieke toepassing van het : het onzichtbaar, door radar en sonar aangestuurd instrument. Een volkomen draadloos systeem is het, gebaseerd op de Doppler-reflekties van naakte lichamen in beweging waarmee snelheid, versnelling, richting en bewegende lichaamsmassa worden opgemeten. Binnen de zelfontwikkelde programmeeromgeving <Gmt> wordt deze informatie eerst verwerkt en geanalyseerd. Vervolgens worden de fuzzy logic-gebaseerde resultaten door de komponist in kwestie gebruikt voor de interaktieve verwerking binnen een in kode geschreven muzikale en tegelijkertijd koreografische kompositie.

Men kan het summier zien als klank die door beweging wordt veroorzaakt en gestileerd, maar Namuda gaat verder en spitst zich ook toe op de herkenning van het soort beweging dat een lichaam maakt. Of het nu gaat om een agressieve stomp, een plotse sprong of botsing, een vloeiende golfbeweging, een versnelling of vertraging, im- of eksplosie, ... hoofdzaak is dat onze zelfontwikkelde hardware voor gesture recognition zo efficiënt mogelijk de menselijke gestiek herkent met een latency van minder dan 10 ms. In de hoedanigheid van uitvoerende musici ontwikkelen de dansers (Emilie De Vlam en Dominica Eyckmans) zo een nieuwe danstaal waarin de vorm van het expressieve gebaar centraal komt te staan. De naaktheid vormt in deze voorstelling niet de fokus noch het onderwerp, maar is een vereiste voor de werking van de gebruikte (sonar)technologie.


En is er één artefakt dat beter simbool staat voor de maakbaarheid en menselijkheid dan de machine? Welaan, ons <M&M> Robotorkest telt inmiddels meer dan 50 geautomatiseerde a-koestische instrumenten. Op deze editie laat het zich weerom horen als één groot multifunktioneel orgaan waarin elke schakeling zichtbaar is en waarvan de hele werking de onthulling zelve is. Twee pas ontwikkelde nieuwkomers, <Asa> en <Horny> zijn ook van de partij en krijgen zelfs een aparte (hoofd)rol toebedeeld.

<M&M> Namuda Three is kort maar krachtig; laat u een uur lang betoveren door deze unieke versmelting van menselijke expressie met mechanische precisie die zo eigen is aan robots.

Wanneer?
              Dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juli | 20u
Waar?
              Logos Tetraeder, Bomastraat 26 | 9000 Gent
Wie?
              * Dansers: Emilie De Vlam / Dominica Eyckmans en ( ... )
              * Muzikale kode, komposities en samples: Godfried-Willem Raes,
                      Sebastian Bradt, Kristof Lauwers & Jan Baumers

              * Artistieke leiding, produktie en robotbouw: Godfried-Willem Raes
Toegangsprijzen:
              10 / 6 euro
Reservaties:
              telefonisch via 09 / 223 80 89
of via