index   kalender   koncertberichten   kolofon

 

Kolofon

 

Jean Paul Van Bendegem

STICHTING LOGOS

LOGOS FOUNDATION

KONGOSTRAAT 35

B-9000 GENT

 

tel. (+32) 9 223 80 89

fax. (+32) 9 225 04 34

email: info@logosfoundation.org

http://logosfoundation.org

PCR 000-0489070-93

 

KONCERTABONNEMENTEN:

Op elk ogenblik kunt U met groot voordeel een abonnement nemen op alle koncerten van Stichting Logos. Voor een heel jaar betaalt U niet meer dan 75 euro en ontvangt U bovendien Logos-Blad gratis. Het abonnement loopt vanaf de dag waarop Uw betaling ons bereikt. Natuurlijk kunt U ook het steunfonds spijzen en bovendien een abonnement nemen. Als speciaal steunabonnement betaalt U dan 125 euro. Uiteraard krijgt U ook dan het Logos-Blad toegestuurd. Welk soort abonnement U echter ook neemt, voor koncerten waarvan wij de reservatie aanbevelen, raden wij aan dit toch steeds te doen.

PS-INFO

Al onze aktiviteiten staan onder de auspiciën van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, Dienst Muziek, het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent.

U kunt onze koncerten meemaken voor 10 euro. Studenten, CJP, 60+ers, leden van het Steunfonds, van Muzikon, van vzw Free Time krijgen 3 euro vermindering.

Voor meer informatie, reservaties e.d. kunt U zowel langskomen als telefoneren, liefst tijdens kantooruren; email-reservatie is eveneens mogelijk.

REDAKTIE:
Sebastian Bradt, Godfried-Willem Raes, Moniek Darge, Xavier Verhelst, Kristof Lauwers, Helen White & Barbara Buchowiec

Verzending en abonnementen:
Xavier Verhelst, Sebastian Bradt

STEUNFONDS
Elk Logos - seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door het steunfonds. Uw steun betekent voor ons niet alleen financiële steun, maar is ons ook een hart onder de riem. Reeds met een gift vanaf 50 euro kunt u zich tot het mecenaat van Stichting Logos rekenen, en helpt u ons mee onze koncertzaal verder uit te bouwen tot een uniek centrum voor nieuwe muziek. Storten kan op (pcr) 000 - 0489070 - 93 of op 290 - 0016395 - 23, beide op naam van Stichting Logos, met vermelding STEUNFONDS 2011. Wanneer u op uw overschrijvingsformulier 'anoniem' vermeldt, wordt uw naam niet opgenomen in de erelijst, zoals we die als blijk van dank in Logos Blad afdrukken. In elk geval krijgt u in de loop van de maand december 2012 een geldig attest voor alle bedragen gestort in de loop van 2011, om bij uw belastingsaangifte te voegen.

STEUNFONDS 2012:
Valerie Bouckaert, dr. Godfried-Willem Raes, Gaston Maldeghem, Prof. dr. Jean-Paul van Bendegem, Moniek Darge, Hans Roels, dr. Luk Vaes, Prof. dr. Marc Leman, Francoise Van Hecke, Freddy De Brouwer, Bollaert-Merlier, Willem Suys & (7 x anoniem)

Waarvoor hartelijk dank!

KOLOFON
Logos Blad is het maandelijkse tijdschrift van Stichting Logos. Het verschijnt het hele jaar door rond de 25ste van elke maand. Logos Blad wordt gratis toegestuurd aan regelmatige koncertbezoekers.
Wilt u zich verzekeren Logos Blad verder toegestuurd te krijgen, stort dan een gift van minimaal 30 euro in ons steunfonds.
Buitenlandse abonnees betalen 30 euro. (Non E.C. subscriptions : 27.84 euro or 40 US$, payable by I.M.O.)
Betalen via PayPal is eveneens mogelijk. Check daarvoor de hoofdpagina van onze site: www.logosfoundation.org
Bank: IBAN BE98 0000 4890 7093 - BIC BPOTBEB1

Depotnummer nationale bibliotheek: ISSN 0773-2694