Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 9: Literatuur en aktualiteit

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

9999:

BIBLIOGRAFIE

De hier volgende lijst is beslist niet bedoeld ook maar in enige mate volledig te zijn! Wel weerspiegelt zij min of meer de door mezelf het vaakst geraadpleegde boeken, vooral uit mijn eigen bibliotheek en/of die van Stichting Logos, met betrekking tot onderwerpen die in deze kursus aan de orde kwamen.

Ook opgenomen werden een aantal algemene literaire en filosofische werken van de meest diverse pluimage, waarvan ik meen dat de student in de experimentele muziek ze MOET gelezen hebben, wil hij later niet als een kultuurbarbaar of analfabeet met de vinger gewezen worden...

Klik op het gewenste onderwerp:

Hardware & Muziektechnologie Experimentele Muziek Performance en Happening
Software Elektronische Muziek Komputer Muziek
Hedendaagse Muziekgeschiedenis Kompositie & Vormleer Filosofie
Midi Lettrisme Tijdschriften
Akoestiek Audioperceptie  

Hardware & Muziektechnologie

- CARY, Tristram "Illustrated Compendium of Musical Technology"

- FLOYD, Thomas L. "Electric Circuits Fundamentals"

- HALL, Douglas V. "Microprocessors and Interfacing" ed.: Mc Graw Hill, NY 1986

- NORTON,Peter "Inside the IBM-PC" ed.: Prentice Hall Press,NY 1985

- HOROWITZ,Paul & HILL,Winfield "The Art of Electronics" ed.: Cambridge University Press, Cambridge, 1980

 • Van alle hier opgesomde werken met betrekking tot elektronische hardware, is dit beslist het meest aan te bevelen studieboek. Het werd speciaal geschreven als elektronikakursus (Cambridge) voor niet-ingenieurstudenten, waardoor het op wiskundig vlak erg eenvoudig en begrijpelijk is. Een Nederlandse vertaling verscheen in 1996, uitgegeven door Elektuur, onder de titel 'Elektronika kunst en kunde', in twee boekdelen.
 • - LEIBSON, Steve "Handboek Microcomputer Interfacing"

  - GERITS, ENGLISCH, BRUECKMANN " Atari ST Intern"

  - PENFOLD, R.A. "Muziek met de computer"

  - ABELDT, Guenther "Elektronische Schakelingen"

  - POHLMANN Ken C. "Principles of digital Audio"

 • Hoewel intussen op enkele punten reeds achterhaald door de snelle vooruitgang in de sektor van de digitale audiotechnologie, is dit boek aanbevelenswaardig omwille van zijn degelijke en gedetailleerde uitleg met betrekking tot de 'internals' van digitale audioapparatuur.
 • - ROSCH, Winn L. "The Winn Rosch Hardware Bible"

  - BORWICK, John (Ed.) "Sound Recording Practice"

 • Dit boek is een verzameling degelijke opstellen rond diverse technische aspekten van het eigentijdse klankstudiowerk. Er verschijnen regelmatig nieuwe edities van dit boek, zodat studenten zich best de nieuwste uitgave kunnen aanschaffen. De hier geciteerde 1987 uitgave, dekt immers niet enkele heel recente ontwikkelingen in de audiotechnologie: beschrijfbare mini-CD's tref je in deze uitgave bvb. nog niet aan. Maar, los van de aktualiteitswaarde, is het tevens een uitstekend handboek -zoniet een must- voor wie zich iets van de hedendaagse professionele audiotechnieken wil eigen maken, inkluzief problemen van opnametechniek, mikrofoonplaatsing en gebruik.
 • - HACK, Ulrich & HOFFMANN, Markus "Het Gal Boek"

  - BISHOP, Owen "Bouwen met SMD's"

  - GARDNER, Floyd M. "Phaselock Techniques"

  ed.: John Wiley & Sons, NY, 1966

  - WILLIAMS, David & WEBSTER, Peter "Experiencing Music Technology"

  Naast deze algemene werken, vormt wellicht de meest nuttige lektuur steeds weer de uitgebreide verzameling Data Books en Applications Notes die door zowat alle belangrijke fabrikanten van chips en elektronische komponenten jaar na jaar zelf worden uitgegeven : Intel , Motorola , National , Hitachi , Philips/Signetics , Exar , Precision Monolitics/ Analog Devices , Texas , IBM , Siemens, Toko, Yamaha, Sony, Curtis, Burr-Brown...

  Meer en meer zijn al deze databladen ook via het internet of via door de fabrikanten uitgebrachte CD-roms te raadplegen. We verwachten dat tegen begin volgende eeuw, het drukwerk helemaal zal gaan verdwijnen.

  <Naar zoektabel> 


  Akoestiek (tevens aanbevolen verdere lektuur voor studenten in het vak akoestiek)

  Bibliografische referenties voor het vak akoestiek: biblio-akoestiek.html


  Software

  TALEN:

  2.1.: BASIC

  NAYLOR, Chris "Bouw zelf een expert systeem in Basic"

 • Goed toegankelijk en bruikbaar, hoewel naar het gebruikte basic dialekt wel sterk verouderd. De software voorbeelden moeten vertaald worden.
 • 2.1.1.: IBM-Platform Basic

  verouderd:

   - MICROSOFT Corporation "Microsoft QuickBasic" (twee boekdelen)

 • Laatste versie was QB-V4.5. Microsoft bracht geen onder DOS lopende upgrades meer uit nadien. Deze manuals zijn echter ook voor het meer uitgebreide en professionele BC7 goed bruikbaar.
 • - MICROSOFT Corporation "Microsoft Basic Professional" (drie boekdelen)

 • Deze software manuals zijn absoluut onontbeerlijk voor wie wil slagen in de leerstof met betrekking tot algoritmische kompositie. Zij vormen het dagelijkse werkinstrument bij het professioneel kompositorisch programmeren in Basic.
 • - MICROSOFT Corporation "Visual Basic Component Tools Guide"

 • "Visual Basic Programmers Guide"

  "Visual Basic Guide to Data Access Objects, Crystal Reports for Visual Basic"

 •  - INMAN, Don, ALBRECHT, Bob JAMTGAARD,Arne "Advanced Quickbasic"

 • Alleen de uiteenzettingen over het aanmaken van quick-libraries en gewone *.LIB files zijn goed en algemeen nuttig. Voor het overige worden 2/3 van de paginas ingenomen door uiteenzettingen over grafische programmering zonder enig belang voor de algoritmische kompositie. De laatste hoofdstukken van het boek zijn een goed gedokumenteerde uiteenzetting over gebruik en hantering van diverse databases (File I/O) binnen QB4.5. Dit is ook voor BC7 erg bruikbaar.
 • aktueel:

  -POWERBASIC

  http://www.powerbasic.com

  email: Info@PowerBasic.com

  De compilers kunnen uitstekend worden gebruikt in kombinatie met de Windows API (application interface). Alleen de Microsoft Foundation Classes (MFC) worden niet ondersteund. COM-objects daareentegen wel degelijk.

  2.1.2.: ATARI-Platform Basic pro memorie

   - LITZKENDORF, Uwe "Het GfA Basic boek voor de Atari ST"

  - OSTROWSKI,Frank & ENGELS,G.P. " GFA-Basic 3.0"

   2.1.3.: Dedicated systems BASIC

   - PARALAX Inc. "BASIC Stamp"

  - INTEL 8752AH Basic compiler

  2.2.: C en C++

  - AMMERAAL, Leen "Basiscursus C++"

  2.3.: FORTH

   - WINFIELD, Alan "Flitsend Forth"

  - AUMILLER,Rainer & LUDA,Denise "ATARI ST 32FORTH-Compiler"

  2.4.: Assemblers

   - TEMPLETON, Harley "From Basic to 8086/8088 Assembly language"

  - NORTON, Peter "Assembly Language Book for the IBM-PC"

  - DAO, Lanny V. "Mastering the 8088 Microprocessor"

  OPERATING SYSTEMS: 

  2.5.: IBM-Platform

  2.5.1.: Microsoft DOS

  - TISCHNER, Michael "PC4 intern, systeemprogrammering"

  ed.: Data Becker, & Easy Computing, Brussel, 1994 ISBN: 09-5167-027-3

 • Dit boek is een van de meest volledige en bruikbare werken met betrekking tot de IBM-achtige komputers en hun operating system. Het hoort thuis op de werktafel van ieder die zich ernstig met programmatie wil bezighouden. Er kleeft slechts één groot bezwaar aan de publikatie: het is een vertaling uit het duits, die -waarschijnlijk door een komputerprogramma werd uitgevoerd. Het boek staat dan ook bol van de taalfouten, on-nederlandse konstrukties en zelfs niet-vertaalde woorden en zinssneden... Helaas heeft de uitgever zijn vertaalprogramma ook losgelaten op de bijgeleverde programmadiskettes, waardoor de bronkode van deze programmas niet meer te kompileren valt...
 • 2.5.2.: Windows95/ Windows98/ Windows Millennium/ Windows XP/ Windows 2000 / Windows NT

  - JOHNSON, Clayton "Troubleshooting and configuring the Windows NT/95 Registry"

 • ed.: Sams Publishing,1997 ISBN:0-672-31066-x 
 • - PETZOLD, Charles "Programming Windows 95"

  - RICHTER, Jeffrey "Programmeren voor Windows voor gevorderden"

  -- TOTH, Victor " Programming Windows98/NT"

  2.5.3.: OS2/ Warp pro memorie

  2.5.4: LINUX / UNIX: zie handbiblioteek in de klas.

  <Naar zoektabel>


   3. Computermusic

  - MATHEWS, Max V. & PIERCE, John R. "Current Directions in Computer Music Research"

 • ed.:MIT press, Cambridge,1989 ISBN:0-262-13241-9
 • - ROADS,Curtis & STRAWN,John "Foundations of Computer Music"

  - ROADS, Curtis "The computer Music Tutorial"

 • ed.: MIT Press, Cambridge, 1996

  Een gedegen reader, met zo’n 1200 blz. Een heuse kanjer, die waar voor zijn geld kan bieden: een goede basiskennis inzake komputermuziek.

 • - ROADS, Curtis "The Music Machine: selected reading from Computer Music Journal"

  - HILLER, Lejaren A. & ISAACSON, Leonard M. "Experimental Music"

 • Dit boek vermeld ik alleen omwille van zijn historische betekenis. Het is immers het oudste boek dat ooit over algoritmische komputermuziek verscheen.
 • - XENAKIS, Iannis "Musiques Formelles"

 • Ook dit boek heeft een niet te onderschatten historische betekenis. Helaas is het ook bijzonder moeilijk te vinden. Slechts weinig bibliotheken hebben er een exemplaar van, en het is een 'collectioners item' geworden van hoge waarde.
 • - ALLOUCHE, Jean-Paul & JOHNSON, Tom "Finite automata in musical composition"

  <Naar zoektabel>


  4. MIDI

  - BRAUT, Christian "Het complete MIDI boek"

 • Dit is degelijk gedokumenteerd en een bruikbare gids voor het programmeren van midi-software.
 • - ENDERS,Bernd & KLEMME,Wolfgang "Das Midi und Sound Buch zum Atari ST"

  - DORFMAN,Len & YOUNG,Dennis "ATARI ST Instroduction to Midi Programming"

  - DOEPFER,D e.a. "MIDI in theorie en praktijk"

  - TIMMERMANS, Hans "Midi, muziek en computer"

  - GAYET, Jean-Louis "Midi, computers synthesizers en studio apparatuur"

  - MANSVELDERS, Erik "Werken met MIDI"

 • Dit, zoals overigens bijna alle nederlandstalige boeken (behalve Braut!) over dit onderwerp, kan niet beschouwd worden als een goed professioneel handboek. Slechts een twintigtal bladzijden eruit -meer bepaald die waarin de MIDI-standaard wordt uiteengezet, zullen voor de student van enige blijvende betekenis blijken te zijn. De algoritmische komponist, noch de software-ontwikkelaar zullen er veel hulp in vinden.
 • - ROTHSTEIN, Joseph "MIDI, a comprehensive introduction"

  <Naar zoektabel> 


  5.Experimentele Muziek

  - OLIVEROS, Pauline " Software for People"

  - SCHNEBEL,Dieter " Denkbare Musik"

  -SCHNEBEL, Dieter "Mauricio Kagel : Musik Theater Film"

  - GABURO, Kenneth "Allos"

  - CAGE,John "Silence"

 • "A Year from monday"

  "Notations"

  De publikaties van Cage zijn heel wat belangrijker dan de muziek die hij (n)ooit komponeerde en beslist een must voor een goed begrip van de belangrijkste stromingen in de muziek van de voorbije eeuw.

 • - KLUEPPELHOLZ, Werner (ed.)

  - JOHNSON, Tom "The Voice of New Music"

 • Dit is een bundeling van eerder in The Village Voice verschenen koncertrecenties en opstellen. Zij behandelen op een joernalistieke en verhelderende wijze het muziekleven in New York city in de periode 1972 tot 1982.
 • - LUCIER, Alvin "Chambers"

  - PARTCH, Harry "Genesis of a music"

  - PARTCH, Harry "Bitter Music"

  - HARISSON, Lou "Joys and Perplexities"

 • Dit werk -eigenlijk een poeziebundel- is alleen van belang voor wie zich interesseert voor de persoonlijke en expressieve achtergronden van Lou Harrison als eigenzinnig komponist.
 • - RAAIJMAKERS, Dick "De Methode"

 • Raaijmakers, wellicht de origineelste onder de Nederlandse komponisten uit de voorbije eeuw, schrijft hier een uiterst boeiende fenomenologie van het werktuig: de technische konstruktie.
 • - RAAIJMAKERS, Dick "Cahier <M>" - Kleine morfologie van de elektrische klank

  - VOLANS, Kevin "Summer Gardeners"

 • Dit boek is een verzameling gesprekken met de komponisten Clarenz Barlow, José Evangelista, Morton Feldman, Peter Garland, Tom Johnson, John McGuire, Chris Newman, Tohn Rea, Howard Skempton en Walter Zimmermann. Het omvat mede uittreksels uit hun diverse partituren. De verzameling geeft een goede momentopname van wat sommige muzikologen nu een reprezentatieve groep 'postmodernisten' zouden kunnen noemen in het jaar 1984. De toepasbaarhjeid van dit begrip op deze groep lijkt mij anderszins bedenkelijk: Tom Johnson is een algoritmische minimalist bij uitstek, Morton Feldman heeft een heel lange modernistische traditie. Gerald Barry behoort tot het akademisch eklekticisme, Clarenz Barlow hoort thuis bij de komputeralgoritmische kompositie.
 • - TRUAX, Barry (editor) "Handbook for Acoustic Ecology"

  intermedia en multimedia:

  a. Lettrisme, sonore poesie, fonetische muziek,verbosonie... 

  - CHOPIN, Henry "Poesie Sonore Internationale"

  - SCHOLTZ,Christian "Untersuchungen zur Geschichte und Typologie der Lautpoesie" (3 boekdelen)

  - MINARELLI, Enzo "Antologia Polipoetica"

  - KOSTELANETZ, Richard "Text-Sound Texts"

  - MAC LOW, Jackson "Stanzas for Iris Lezak"

  - MAC LOW, Jackson "Crayon", Festschrift for Jackson Mac Low, Berkeley, California, 1997

  - LORA-TOTINO, Arrigo (Ed.) "Futura - poesia sonora" Antologia strorico critica della poesia sonora

  - KHLEBNIKOV, Velimir "Snake Train: Poetry and Prose"

 • "Sobranie sochinenii"
 • - SCHWITTERS, Kurt "Das literarische Werk, Band 1, Lyrik"

 • Het verzameld werk van Schwitters -een sleutelfiguur voor een goed begrip van het dadaisme en van de sonore poezie- beslaat 5 boekdelen. Boekdeel 4 beslaat zijn toneelwerken en performances.
 • b.Multimedia, happening performance art

  - GOLDBERG, RoseLee "Performance, Live Arts 1909 to the Present"

  20e eeuwse muziekgeschiedenis:

  - CASTANET, Pierre Albert "Hugues Dufourt: 25 ans de musique contemporaine"

 • Monografie over het werk van de 'spektralist' Dufourt. Geeft goed de Franse kontekst en paradigmas van het hedendaagse muziekleven in Frankrijk weer. De achterstand van Frankrijk wordt hier meteen duidelijk, hoewel dat beslist niet de bedoeling was van de auteur.
 • - GINER, Bruno "Aide-mémoire de la musique contemporaine"

 • Goed terminologisch lexicon. Het historisch gedeelte is bijzonder sterk frans-gericht en daardoor als muziekhistorische basis volstrekt onbruikbaar.
 • - HERZFELD, Friedrich "Musica Nova"

 • Goed leesbaar werk, daterend van kort na de tweede wereldoorlog, voor de periode van het interbellum. Bovendien is het vertaald in het nederlands.
 • - MARINETTI, F.T. "Le Futurisme"

 • Dit is een historische tekst, o.m. terug te vinden in de uitstekende anthologie over het futurisme, uitgegeven door Giovanni Lista.
 • - NYMANN, Michael "Experimental Music"

 • Eenzijdig, en ook intussen wel erg gedateerd, maar geeft een goede behandeling van de minimal/repetitieve scene in de vorige eeuw.
 • - SUTHERLAND, Roger "New Perspectives in Music"

 • ed.: Sun Tavern Fields, London 1994

  Sterk aanbevolen werk dat een alternatief biedt voor de overvloed aan muziekhistorische publikaties die niet veel meer zijn het het navolgen van de trends van de macht (de lijn Wagner-Schoenberg-Webern-Boulez-Ferneyhough) en daarbij de meest signifikante gebeurtenissen in de muziek van de 20e eeuw over het hoofd zien. Hier wordt bvb. wel aandacht besteed aan komponisten die aandacht hadden voor altenatief instrumentarium, alternatieve musiceervormen, koncepten enz...

 • - VOGT, Hans "Neue Musik seit 1945"

  - YATES, Peter "Twentieth Century Music"

 • Behandelt vooral akademische muziek, de 20e eeuw wordt er vooral gezien in het verlengde van de 19e eeuw.De auteur heeft geen ook voor wat werkelijk veranderde in de 20e eeuw.
 • - ZIMMERMANN, Walter "Desert Plants"

 • intervjoes met vooraanstaande komponisten uit de angelsaksische niet akademische avantgardes.
 • <Naar zoektabel>


  6.Elektronische Muziek (analoge techniek)

  - STRANGE, Allen " Electronic Music "

 • Het basis- en standaardwerk met betrekking tot analoge elektronische muziek (inklusief voltage controll).
 • - BROWN,Robert & OLSEN,Mark "Experimenting with Electronic Music"

  - ORTON, Richard "Electronic Music For Schools"

  - STROH, Wolfgang-Martin "Zur Soziologie der Elektronische Musik"

  - CHADABE, Joel "Electronic Sound:The past and Promise of electronic Music"

 • ed.: Prentice hall, New Jersey, 1997 ISBN: 0-13-303231-0

  Een van de zeldzame en bovendien nog goede en behoorlijk volledige historiserende boeken over de elektronische muziek. Vanzelfsprekend gaat de aandacht vooral (maar niet uitsluitend) naar Amerikaanse figuren op dit terrein.

 • <Naar zoektabel>


  7.Vormleer & kompositie

  - DE RUITER, Wim "Compositietechnieken in de twintigste eeuw"

 • Een basiswerk dat heel beslist tot de verplichte literatuur behoort voor kompositiestudenten. Het is bovendien het enige soortgelijke werk in de nederlandse taal. Het omvat de gehele twintigste eeuw met nadruk op kompositietechnieken en analytische aspekten van de muziek uit de tweede helft van deze eeuw. Het aanschaffen van dit boek (kost ca.2.000fr met de partituurvoorbeelden in een afzonderlijk boekdeeltje) is een must. Het enige minpunt is de overdreven aandacht voor Hollandse komponisten, die nu toch niet bepaald de wereldtop uitmaken.
 • - VAN DIJK, Peter , VAN DER LEEUW, Gerard, LEUSSINK, Jos "Musiceren als Brugman"

 • Dit is een neerslag van een reeks interessante radiouitzendingen over de verbindingen tussen retoriek en muziek in de 17e en 18e eeuwse muziek.
 • - POLANSKY, Larry "New Instrumentation and orchestration"

  - GIESELER, Walter "Harmonik in der Musik des 20.Jahrhunderts"

 • ed.: Moeck, Celle, 1997 (2 dl)
 • - XENAKIS, Iannis "Arts/Sciences: Alloys"

 • ed.:Pendragon Press, New York, 1985 ISBN: 0-918728-22-3

  De engelse vertaling van de oospronkelijk franse doktoraatsverdediging van Iannis Xenakis aan de Sorbonne, 1976. Xenakis overleed op 4 februari 2001.

 • <Naar zoektabel>


  8.Filosofische onderwerpen:

  Systeemtheorie en speltheorie: 

  VON BERTALANFFY, Ludwig " General System Theory"

  BUCKMINSTER-FULLER, Richard "Synergetics", 'Explorations in the geometry of thinking'

  GLEICK, James "Chaos"

  EIGEN, Manfred & WINKLER, Ruthild "Het Spel"

  Kybernetika en informatietheorie:

  ASHBY,W.R. "An introduction to cybernetics"

  VERMEERSCH,Etienne

  "Essai de definition d'un concept de forme comme notion de base liant le langage de la cybernetique a celui des sciences humaines"

  in: Association internationale de Cybernetique, Namur 1968

  WIENER, Norbert "God and Golem"

  WIENER, Norbert "Cybernetics"

  SHANNON, Cl. & WEAVER, Warren "The mathematical theory of communication"

  MOLES, Abraham "Theorie de l'information et perception esthetique"

  VAN PEURSEN, C.A. , BERTELS , NAUTA "Informatie"

  OGDEN, O.K. RICHARDS, I.A. "The meaning of meaning"

  Analytische Filosofie:

  WITTGENSTEIN, Ludwig " Tractatus Logico Philosphicus"

 • Een onbetwistbare klassieker uit de filosofie van deze eeuw. Nu uitgegeven door: Suhrkamp Edition, 1959- ( Duits) of : Basil Blackwell , Oxford 1959 ( Engels) of : vertaald door Willem Frederik Hermans in het Nederlands. (heel erg duur...)
 • WITTGENSTEIN, Ludwig "Bemerkungen ueber die Grundlagen der Mathematik"

  POPPER, Karl R. "The Logic of scientific Discovery"

 • "The poverty of historicism"
 • RUSSELL, Bertrand "Principia Mathematica"

  LANGER, Susanne "Philosophy in a new Key"

 • In het bijzonder van belang omwille van de erin ontwikkelde stellingen omtrent muziek als een 'taal' van onvoltrokken symbolen.
 • Wetenschapsfilosofie:

  DE SOLLA PRICE, Derek "Little Science , BIG science"

  KUHN, Thomas "The structure of scientific Revolutions"

  FEYERABEND, Paul "Against Method"

 • Een frontale aanval op de pretentie van de wetenschap wanneer zij haar superioriteit op haar metode poogt te baseren. Feyerabend -een oud-operazanger nota bene- breekt een lans voor een anarchisme in de wetenschap en in de epistemologie.
 • RUSSELL-HANSON , Norwood "Observation and Explanation"

  RORTY, Richard "Philosophy and the Mirror of Nature"

 • Wellicht de enige 'leesbare' 'postmoderne' filosoof...
 • PENROSE, Roger "De nieuwe geest van de keizer"

 • Een kritiek uit neo-platonistische hoek op de artificiele intelligentie en de algoritmiek als modellen van het denken. Geschreven door een wiskundige, maar toch heel goed leesbaar. Bevat ook een heel goede uiteenzetting over de stelling van Kurt Gödel. De oorspronkelijke engelse versie verscheen bij Oxford University Press, in 1989, onder de titel 'The Emperor's New Mind'.
 • Kritische Filosofie: (Frankfurter Schule)

  MARCUSE, Herbert "One Dimensional Man"

  HABERMAS, Juergen "Theorie und Praxis"

  Fysika en moderne kosmologie:

  GREENE, Brian "De ontrafeling van de kosmos, over de zoektocht naar de theorie van alles"

  een uitstekende vulgariserende uiteenzetting over de laatste ontwikkelingen binnen de fysica. Een goede bron voor het verwerven van een elementair inzicht in quantum fusica, de snaartheorie, meerdimensionaliteit, de richting en oorsprong van de tijd...

  Seksuologie & moraalfilozofie:

  ONFRAY, Michel "Theorie van het verliefde lichaam, naar een zonnige erotiek"

  VAN USSEL, Jos "Geschiedenis van het Seksuele Probleem"

  RUSSELL, Bertrand "Marriage and Morals"

  HITE, Shere "Het HITE rapport: een studie over de seksualiteit van de vrouw"

  MASTERS, William & JOHNSON, Virginia "Human Sexual Inadequacy"

  KINSEY, Alfred C. e.a. "Sexual Behavior in the Human Female"

  KINSEY, Alfred C. e.a. "Sexual Behavior in the Human Male"

  DEVI, Kamala "Het Oosterse Liefdesspel: Tantra, Sex en Erotiek"

  Niet Westerse filozofie

  GILBERT, Donald "De Humor van Zen"

  Muziekfilosofie en estetika

  BROECKX, Jan L. "Muziek, Ratio en Affekt"

  BOEHMER, Konrad "Geboeide Klanken"

  CLYNES, Dr.Manfred "Sentics: The touch of the Emotions"

  Romans of literatuur met een bijzondere kultuurfilosofische betekenis 

  HOUELLEBECQ, Michel

  HUXLEY, Aldous "Brave New World"

  KRAUS, Karl "Verzameld werk (3 dl)"

 • Van biezondere betekenis voor wie de periode van het fin de siecle in Wenen goed wil kunnen begrijpen. Het werk is echter alleen in het Duits beschikbaar. Karl Kraus was een van de scherpste kultuurkritici die de vorige eeuw heeft gekend.
 • CARROL, Lewis "Alice in Wonderland"

 • "The Hunting of the Snark"
 • JOYCE, James "Portrait of an artist as a young man"

 • "Ulyses"

  "Finnegans Wake"

  Dit laatste werk kan eigenlijk alleen luidop worden gelezen...

 • HAMELINCK, Jacques "Ranonkel"

  MICHIELS, Ivo "Orchis Militaris", "Het boek alfa"

  NIETSCHE, Friedrich "Also Sprach Zarathustra"

  ECO, Umberto "In naam van de roos"

 • "De slinger van Foucault"
 • GADIS, William "Carpenters Gothic"

  WEDEKIND, Frank "Erwachung eines Frühlings"

  HOFSTÄDTER, Douglas R. "Gödel, Esher, Bach"

  ATTALI, Jacques "Bruits"

  GAARDER, Josten "De Wereld van Sofie"

  <Naar zoektabel>


  8.Tijdschriften

  Technische tijdschriften: 

  MICRO CORNUCOPIA (wordt niet meer uitgegeven)

  BYTE-MAGAZINE

 • In de klas zijn verschillende recente jaargangen voor de studenten ter inzage. Het tijdschrift is degelijk maar bevat vooral de laatste tijd te weinig echt technische details om praktisch bruikbaar te zijn.
 • PERSONAL COMPUTER

  PC-MAGAZINE

  Verschijnt tweewekelijks. Verschillende jaargangen staan ter beschikking van de studenten.

  ELEKTUUR (Nederlandstalig)

 • Gericht op zelfbouw elektronikaprojekten, zowel analoge als digitale. Het beste tijdschrift in het nederlands.
 • ST-USER Deze publikatie werd in 1995 stopgezet.

  CIRCUIT CELLAR INK, The Computer Applications Journal

 • Een degelijk en praktisch gericht amerikaans elektronika tijdschrift. Er zijn heel wat ideeen uit te halen , en de artikels zijn over het algemeen van een hoog nivo.
 • http://www.circellar.com/.

  ftp://ftp.circellar.com/pub/circellar/.

  Email: subscribe@circellar.com

  editor@circellar.com

  OEM-Magazine

  STUDIO SOUND

  PRO SOUND NEWS

  Gespecialiseerde muziektijdschriften en informatiebladen:

  LOGOS-BLAD (B-Vl)

 • Helaas het enige regelmatige vlaamse mededelingenblad met betrekking tot de hedendaagse muziekkultuur. Alle Logos koncerten worden hierin aangekondigd en soms ook toegelicht. Logos blad ligt op de informatietafels in het Konservatorium gratis ter beschikking van de studenten wanneer het tenminste niet werd verwijderd door onze tegenstanders.
 • http://www.logosfoundation.org/logos

  MUSICWORKS (CANADA)

 • Beslist een van de meest aanbevelenswaardige engelstalige tijdschriften. Bij elk nummer is een bijhorende cassette -de laatste tijd zelfs een CD- met muziekvoorbeelden en auditieve dokumentatie gevoegd.
 • e-mail: sound@musicworks.web.net

  http://www.musicworks.web.net/sound

  JUST INTONATION MAGAZINE (USA-CA)

  ORGANISED SOUND An international journal of music technology

 • Sterk aanbevolen lektuur voor algoritmische komponisten en dito in spe. Het is een nog erg jong Brits tijdschrift (1e jaargang in 1996)

  http://www.cup.cam.ac.uk

  http://www.cup.org/.

 • SOUNDINGS (USA-New Mexico)

 • Dit zeer degelijke tijdschrift wordt uitgegeven door Peter Garland. Hierin troffen we onder meer de volledige uitgave aan van de werken van Conlon Nancarrow. De orientatie is wel erg amerikaans, maar anderzijds volkomen on-akademisch.
 • LEONARDO (USA)

 • Beslist een van de meest vooraanstaande kunsttijdschriften ter wereld. Aandacht gaat vooral naar technische innovatie in de kunst. Er is een speciale uitgave 'Leonardo Music Journal', rond ontwikkelingen in de muziek, vaak met een begeleidende CD.
 • INTERVAL (USA-CA)

 • Zoals Just Intonation Magazine, is ook dit een californisch tijdschriftje, speciaal rond teorie en praktijk van het komponeren en musiceren in andere stemmingssystemen. Een volledige verzameling is ter inzage in de bibliotheek van Stichting Logos te Gent.
 • EAR-MAGAZINE (USA-NY)

 • Alleen de oude jaargangen (voor 1985) hebben enig belang. Het tijdschrift groeide later uit tot een 'glossy' paper waarin nog alleen meer kommerciele trends in de muziek gevolgd worden.
 • MUSIK-TEXTE (BRD)

 • Een 'typisch' duits tijdschrift. Erg veel tekst en meestal eerder zwaar op de hand. Het wordt uitgegeven door Reinhard Oehlschlägel, die niet bepaald kan doorgaan als een onbevooroordeelde kritikus, gezien zijn verbondenheid met Deutsche Grammophon Gesellschaft. De opgenomen artikels zijn van een gedegen nivo.
 • ZEITSCHRIFT FÜR EXPERIMENTELLE MUSIK (BRD)

 • Een eerder marginale publikatie, waarin niettemin steeds uiterst boeiende onderwerpen en kontroverses werden behandeld. De publikatie werd in het begin van de jaren '90 stopgezet. De uitgever was Stephan Wunderlich, in München.
 • COMPUTER MUSIC JOURNAL (USA)

 • Technisch maar bijzonder degelijk. Een must voor wie zich bezighoudt met algoritmisch komponeren en elektroakoestische muziek.
 • GAUDEAMUS INFORMATIE

 • Elk kwartaal een uitvoerige listing van allerlei koncerten, wedstrijden en aktiviteiten binnen het gebied van de hedendaagse muziek. Gezien het trage tempo van verschijnen, wordt de eigenlijke aktualiteit niet goed gevolgd. Erg goede bron voor het gevestigde en geinstitutionaliseerde deel van de hedendaagse muziekwereld en dus voor het bedrijven van tweedehandse muzikologie. 
 • Instrumentenbouw:

  CELESTA

 • Een uitgave van het Vlaams centrum voor muziekinstrumentenbouw, met vaak erg goede artikels over bouw en konstruktie van oude en moderne muziekinstrumenten. De uitgave loopt in samenwerking met het Brusselse Instrumentenmuseum. Deze uitgave werd in 1998 stopgezet. Een volledige verzameling is te vinden in het Logos archief..
 • EXPERIMENTAL MUSICAL INSTRUMENTS (EMI) (USA-Californie)

 • Dit tijdschriftje, dat nu toch reeds vele jaren ononderbroken verschijnt, wordt uitgegeven door Bart Hopkins, zelf muzikus en vooral bezig met improvisatieprojekten. Het heeft een innoverende en praktische orientatie, eerder dan een organologisch-wetenschappelijke.De publikatie werd stopgezet op het eind van het jaar 1998.
 • Algemene aanbevolen tijdschriften:

  THE SCIENTIFIC AMERICAN (USA)

  NATURE (USA)

  EOS (Nederland)


  Filedate: 911001/971104/2006-11-24

  Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES  Zoektabel