Dr.Godfried-Willem RAES

Kursusmateriaal: Boekdeel 4: Akoestiek

Hogeschool Gent : School of Arts - Konservatorium


<Terug naar inhoudstafel kursus> 1982-2014 leskalender

Boekdeel 4

Akoestiek

4000:

Inleiding Akoestiek

Opmerking: Van 1995 tot 1998 bestond binnen ons departement een kursus akoestiek gedoceerd door kollega Prof.Dr.Jan Kruger, waardoor wij voor een deel van de hier behandelde leerstof de studenten konden doorverwijzen naar zijn kursus. Sedert 1999 werden wijzelf, na het overlijden van Jan Kruger terug met deze kursus belast. Het perspektief is evenwel anders dan dit vanwaaruit wij ons lesmateriaal daterend van voor 1995 hadden samengesteld, met name dat van de komponist in spe. Nu immers wordt die kursus in eerste plaats gevolgd door de studenten instrumentenbouw (voor hen is het een vast kurrikulum vak) , en sedert het akademiejaar 2000-2001 ook door heel wat studenten uit de zogenaamde richting 'producer'. Sinds de invoering van de BaMa struktuur werd het eveneens een vast opleidingsonderdeel voor de producers in de richting muziekkreatie. Sedert 2008 is het ook een vast opleidingsonderdeel voor de studenten kompositie. Vanaf het akademiejaar 2010-2011, is het weer een jaarvak geworden, na gedurende enkele jaren een 4-semestervak te zijn geweest. Voor het akademiejaar 2013-2014 wordt de opleidingsmodule instrumentenleer ingeschoven in de kursus akoestiek. Het akademiejaar 2013-2014 wordt het laatste waarbij dit opleidingsonderdeel nog door mij zal worden verzorgd. Op 1 oktober 2014 ga ik immers met rustpensioen.

- Geluid

.1.- Fysische karakteristieken

  • (zie 4500.html)
  • .2.- Audioperceptorische karakteristieken

  • (zie 4501.html)

  • Filedate: 970928 / last update : 2014-01-15

    Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES leskalender