'Logos @ 50'

Op vraag van de huidige logos medewerkers, schreef Godfried-Willem Raes een boek waarin hij de dit jaar vijftigjarige geschiedenis van Logos uit de doeken doet. Dit jaar, in 2018, viert Logos immers zijn vijftigste verjaardag. Het boek kwam er en werd uitgegeven door Stichting Kunstboek in Oostkamp. Het is vanaf nu verkrijgbaar in de betere boekhandel, maar uiteraard ook bij Stichting Logos zelf. Gewoon een email naar god@logosfoundation.org met vermelding van het besteladres en we sturen het boek meteen op met een faktuur. (30 Euro, inklusief verzendkosten, voor Nederland: 35 Euro).

Het is een bibliofiele hardcover kunstuitgave en telt 226 bladzijden. De lay-out werd verzorgd door Peter Van Lancker en de meer dan honderd foto's in het boek zijn ontleend aan het rijke archief van Stichting Logos. Het boek is voorzien van een voorwoord geschreven door Prof.em.dr Herman Sabbe.

Achterflap:

Logos@50 biedt een authentieke kijk op de geschiedenis van experimentele avant-gardemuziek in Vlaanderen vanuit zijn belangrijkste productiecentrum Stichting Logos en bij monde van oprichter en bezieler Godfried-Willem Raes. In een bijzondere combinatie van autobiografie en geschiedschrijving levert de auteur een unieke bron van informatie over vijftig jaar progressief muziekleven, vanuit Gent reikend tot de verste uithoeken van onze planeet. Godfried-Willem Raes gaat daarbij de controverse niet uit de weg, maar onderbouwt zijn dwarse tegendraadsheid met sterke argumenten. De lezer hoeft zijn mening niet te delen maar de scherpte waarmee hier een visie wordt uitgelicht, dwingt respect af. Zijn vlotte schrijfstijl maakt het boek tot uiterst aangename lectuur voor al wie met muziek begaan is.

De auteur:

Godfried-Willem Raes (1952) geniet wereldwijde bekendheid als muziekmaker in de breedste zin van het woord. Tot 2014 was hij hoofddocent compositie en akoestiek aan het Gentse conservatorium, momenteel is hij postdoctoraal onderzoeker aan UGent. Zijn onderzoek behelst de uitbreiding van de expressieve mogelijkheden van muzikale speeltuigen en hun menselijke interfaces. Hij is bouwer en ontwerper van wat als het grootste robot-orkest ter wereld geldt en uitvinder van een volkomen draadloos systeem voor de herkenning van menselijke expressieve gestiek, zijn onzichtbaar instrument. Dit was ook het onderwerp van zijn doctoraatsthesis. Op dit ogenblik werkt hij verder aan de bouw en ontwikkeling van automatische instrumenten, met speelmogelijkheden die het menselijke ver overschrijden. Hij werd bekroond met de Louis Paul Boon-prijs (1982) en met de Tech-Art-prijs (1990).

Hier enkele uittreksels ter inzage:

Het boek is verkrijgbaar door storting van 30 Euro op rekening van Stichting Logos, BE98 0000 4890 7093, verzendkosten inbegrepen. Voor 24,95 Euro kan het vanaf nu worden gekocht en opgehaald bij Stichting Logos zelf. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het behoud van Stichting Logos.

Uiteraard is het boek eveneens verkrijgbaar bij de uitgever (www.stichtingkunstboek.be) en in de betere boekhandel. In Gent alvast bij de Standaard Boekhandel, Limerick en Walry. Binnenkort ook via Bol.com.

In Nederland is het boek nu verkrijgbaar bij bruna.nl, bookspot.be, managementboek.nl, boekhandeldouwes.nl en in het Museum Speelklok in Utrecht.

Het ISBN nummer is 978-5856-605-8.


Recensies en feedback:

Logos, Vlaanderens avantgarde-advokaat written by Herlinde van Tongeren

July 22, 2018

Godfried-Willem Raes (1952) heeft een mooie achtergrond als onderzoeker. Hij is gewezen hoofddocent compositie en akoestiek aan de UGent. Daarnaast is hij begeesterd stichter van het productiecentrum “Stichting Logos”. Reeds vijftig jaar werkt hij aan een muzikaal robotsysteem dat verbonden is aan de menselijke gestiek. Techniek wordt ingezet om menselijke bewegingen te herkennen en via een draadloos systeem en een voltallig orkest muziek te maken. Het doel is speelmogelijkheden te creëren die het menselijke overschrijden. Eerder deze week speelde het voltallige Logos Robotorkest meermaals het programma “Relache” – gebaseerd op muziek van Erik Satie – op de Gentse Feesten.

Het boek “Logos@50” werd geschreven vanuit Raes zelf. Verhalend schetst hij de geschiedenis van het ontstaan van zijn centrum. Hij mijdt daarbij geen discussie en pakt ook alle vooroordelen aan waartegen hij mocht vechten. Een belangrijk punt is dat hij via een terechte argumentatie zijn standpunten duidelijk maakt. Zo is bij een belangrijke voorvechter van de avant-gardemuziek in Vlaanderen. Hij benadrukt dat zijn standpunt in deze materie er geen is van negativiteit en tegenstand, maar eentje van vooruitgang. Hij erkent dus de waarde van de oudere muziek, maar opteert zelf voor een andere beweging – zijn beweging. Het verhaal is vooral zeer bewogen en mooi geïllustreerd met kleurenfoto’s waarop u vast een aantal vaste waarden binnen ons Vlaamse muzieklandschap zult terugvinden – misschien wel dé extra reden om dit boek aan te schaffen.

U kunt het hardcover boek van maar liefst 224 hoogstinteressante pagina’s (ISBN 987-90-5856-605-8) voor 30 euro bestellen door een mail te sturen naar info@stichtingkunstboek.com. Meer info over centrum Logos via http://www.stichtingkunstboek.com

De relevantie van autobiografische muziekgeschiedschrjving (Paul Timmermans, 08.2018)

Link naar de PDF van deze recensie

Gonzo, oktober 2018:

Op 6 november 2018 werd dit boek voorgesteld in De Krook in Gent. Bij die gelegenheid ging prof.dr.Marc Leman in gesprek met de auteur.

Eddy Bonte in De Geus, 12.2018:

In december 2018 verscheen ook in De Geus, tijdschrift van het Humanistisch Verbond Vlaanderen, een artikel over het boek, een artikel van Eddy Bonte. Hier is een link.

Philippe Grisar, 02.2019:

Op Klassiek Centraal verscheen op 14.02.2019 volgend artikel van Philippe Grisar: 'Verleider, vernieuwer en muzikaal geniet' Hier is de link:

https://klassiek-centraal.be/nieuws/interviews/verleider-vernieuwer-en-muzikaal-genie/?fbclid=IwAR1PNWTKISiSHLprAk9K5RvCZhb9mRB8he91j7Zz8gXZUpKhkaqp9IrHq1o

Dit interview en bespreking is ook als pdf downloadbaar: 'Verleider, vernieuwer en muzikaal genie' Het werd gepubliceerd in het programmaboek van 'Passage VI', Sint-Niklaas, 17.02.2019.

 


Dit boek kwam mede tot stand dankzij een erfgoed projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Cultuur.

naar hoofdpagina Stichting Logos naar index Godfried-Willem Raes