The Logos CopyLeft pages

Op 23 oktober 1999, naar aanleiding van een zoveelste aanval op de vrije meningsuiting door de auteursrechten maffia, schreef Godfried-Willem Raes volgend lezers schrijven naar zowel De Standaard als naar het 'progressief dagblad' De Morgen. Geen van beide kranten dierven het opnemen...

Wie beweert nog dat we spreekrecht hebben?

Geachte redaktie,

Anders dan de media het voorstellen, dient de hele opgeblazen heisa rond 'piraat' kopieren in geen enkele mate de belangen van de werkelijke muzikale kunstenaars.

Primo: Wil men kopieren tegengaan dat moet men de prijs van het 'origineel' laten zakken tot onder die van een kopie, iets wat in de muziekindustrie erg eenvoudig is. Je kan vandaag CD's makkelijk produceren en te koop aanbieden voor 1 Euro.   Kranten worden meer gekocht dan gekopieerd, precies omdat aan deze voorwaarde is voldaan.

Secundo: men kopieert slechts wat men horen wil.  Het gekopieerd worden is dan ook een blijk van populariteit en in zekere mate een eer. Het draagt in grote mate bij tot de roem en bekendheid van musici en muzikanten. Het is bovendien een supplementaire vorm van verspreiding waarvoor geen extra investeringen nodig zijn. Door de wetten van de ekonomie doet dit de prijs van de makers op de koncertpodia in elk geval stijgen, een inkomst die de makers en niet de muziekindustrie rechtstreeks ten goede kan komen.

Tertio: De muziekindustrie is eigenlijk een permanente bedreiging voor de werkelijk innoverende scheppers in de muziekkultuur. Enerzijds omdat de massale propaganda voor reproduktie, nieuwe kreatie in de marginaliteit dwingt, anderzijds omdat zij het rechtstreekse kontakt tussen muziekmakers en publiek bij rituelen zoals koncerten substitueert. Het zijn precies die rituelen die het muziekleven kunnen uittillen boven het niveau van de platvloerse kommercie, en die de zin van het muziekmakerschap uitmaken.

Quarto: Informatie is steelbaar noch bezitbaar.  De kopieerbaarheid is precies een van de inherente eigenschappen van het begrip zelf. Alle pogingen tot beteugeling gaan dan ook in tegen de logika zelf en -omdat ze inherent onmogelijk zijn- kunnen alleen leiden tot  autoritaire onderdrukking.

Godfried-Willem Raes

Laatst bijgewerkt op 2007-12-15