The Logos CopyLeft pages

 

 • Waarom is SABAM een misdaad organisatie?

  Niet omdat deze privaatrechterlijke onderneming auteursrechten int op uitgevoerde werken van haar leden! Die leden ondertekenden immers a.h.w. met hun bloed, een kontrakt dat dit bedrijf voor honderd procent (voor het leven en tot nog een halve eeuwigheid erna...) de eksklusieve macht geeft over deze inningen. In die mate zelfs dat het lid of slachtoffer van dit kontrakt geen enkel eigen recht meer heeft over dit aspekt van zijn werk. Zelfs wanneer hij zelf een koncert zou organiseren waarop hij zijn eigen bij Sabam gedeponeerd werk speelt, is hij verplicht bloedgeld aan SABAM af te dragen. Dat is helemaal normaal en volkomen in overeenstemming met zowel de wet als met de kontraktuele voorwaarden waaronder SABAM werkt met haar leden.
  Niemand is echter ook maar in de verste verte verplicht zich bij deze vereniging aan te sluiten, en met betrekking tot wie geen lid is van die vereniging, heeft SABAM absoluut geen enkel recht.
  Het misdadige van SABAM begint daar waar deze vereniging pretendeert 'alle auteurs' te vertegenwoordigen en op grond daarvan allerlei forfaitaire inningen doet, ook wanneer zij daar geen enkele juridische grond voor heeft. Hiervoor bestaat juridisch gezien een term: afpersing. Het is een misdrijf, want hier worden gelden ge-int voor prestaties/rechten waarover SABAM absoluut niet beschikt. Het minste wat men zou mogen eisen, is dat SABAM voor elk individueel auteur en werk zelf het bewijs levert gemachtigd te zijn om tot inning van rechten over te gaan.
  Overigens is SABAM uiteraard niet de enige misdaad organisatie in dit land: recent hebben een aantal politici zonder last van een teveel aan hersenen, de wettelijke basis gelegd waarop REPROBEL kon worden opgericht. Deze maffia bestaat het forfaitaire gelden te innen op fotokopieertoestellen, faxmachines, printers, scanners enz. onder het voorwendsel dat je er 'beschermd' werk mee zou kunnen kopieren!
  Ook volkomen bonafide auteurs zoals wijzelf, die een tijdschrift uitgeven en daarvoor over de nodige machines beschikken worden door deze maffia willens nillens afgetroggeld om vergoedingen te betalen die -aangezien wijzelf de auteur zijn- alleen in de zakken van die misdaadorganisatie terecht komen.
  De door 'het volk' verkozen politici staan achter deze permanente vernederende en misdadige afpersers. Daarvoor is geen andere naam dan korruptie! Niet het belang van het volk wordt hier gediend, maar slechts dit van een kleine privaatrechterlijke maffia.
  Staatskriminaliteit is dit.

  Dr.Godfried-Willem RAES


 • Lees Godfried-Willem Raes' principieel essay tegen het auteursrecht!

  Laatst bijgewerkt op 2010-01-18