The Logos CopyLeft pages

 

 • De oplichtersbende van Auvibel...

  Het was te verwachten dat over de uitbreiding van de Auvibel-vergoeding nog heel wat inkt zou vloeien. De voorbije dagen is de afkeuring van de gemeenschap en - weliswaar in mindere mate - die van auteurs uitvoerig belicht in de media.
  Ook bij Stichting Logos in Gent is de ideologie achter deze inning al enkele weken bron van menige diskussie. Als centrum voor experimentele muziek verbruiken we meer dan 1000 cd's en een aanzienlijk aantal andere opslagmedia per jaar. Niet om daar auteursrechtelijk beschermd werk mee op te slaan, maar om het bronmateriaal van onze eigen werken te kunnen bewaren, om het archief van al onze koncerten up to date te houden en om in kleine oplage eigen cd's op de markt te brengen. Anderen zijn ons reeds voorgegaan en wezen op de onrechtvaardigheid van deze belasting. Of op het gevaar van 'preemptive justice'. Hoe dan ook, het ziet er niet naar uit dat we aan deze 'taks' zullen ontsnappen.
  Maar luidt de slogan niet 'If you can't beat them, join them'? We horen toch zelf ook bij die arme auteurs die dringend wat extra brood op de plank nodig hebben? Als we de extra kost bij aanschaf kunnen terugvorderen van Auvibel, dan zijn er weliswaar enkele principes, maar is er nog steeds geen man overboord. Dat blijkt helaas niet zo eenvoudig te zijn. De uitbetaling van de inkomsten aan 'scheppende musici' zoals wij wordt overgelaten aan SABAM. En die betaalt natuurlijk uit aan zijn leden, of wat dachten we wel? Uiteraard zijn we geen lid van SABAM. Ideologische redenen hebben we daarvoor te over, maar vandaag wil ik me beperken tot de pragmatische. We maken niet alleen onze eigen muziek maar organiseren ook zelf de koncerten om die uit te voeren. Dat zou ons een caroussel opleveren waarin we auteursrechten betalen aan SABAM om die vervolgens terug te krijgen als auteur. Mits afroming van een percentage voor werkingskosten natuurlijk. Zulks lijkt me een zeer onverantwoord gebruik van onze fondsen. Buitenlandse organisaties voor auteursrechten laten dikwijls toe om een keuze te maken in de werken die je wil beschermen. Dan kan je bijvoorbeeld enkel de werken laten beschermen die je niet in de eerste plaats zelf speelt. Bij SABAM zijn er helaas geen opties: SABAM beschermt alles wat je maakt, of niets. Bij ons is het niets geworden en we staan nog steeds achter die keuze.
  Niet korrect is echter dat het recht op uitbetaling van de 'Auvibeltaks' wordt gekoppeld aan het lidmaatschap van SABAM. Verdwijnen onze auteursrechten misschien op het moment dat we geen lid wensen te zijn van de enige vereniging die ons in Vlaanderen daarvoor ter beschikking staat? Of is het vanzelfsprekend dat we als kleine artistieke organisatie onze bijdrage leveren om de noodlijdende industrie in leven te houden?
  Los van alle ideologische inkonsekwenties die Auvibel schept, kunnen we vaststellen dat auteurs niet eens zomaar kunnen rekenen op een aandeel van deze vergoeding. De grote, meer kommerciŽle partners uit onze sektor zullen dat uiteraard alleen maar toejuichen.

  Yvan Vander Sanden
  Administrative director LOGOS FOUNDATION
  Center for Experimental Music Production
  Postal adress: Kongostraat 35
  Logos Tetrahedron concert hall: Bomastraat 26-28

  9000 GENT BELGIUM
  tel.:[32]-9-2238089
  email: yvan@logosfoundation.org
   

 • Lees Godfried-Willem Raes' principieel essay tegen het auteursrecht!  Laatst bijgewerkt op 2010-06-28