Voorstel landelijke klankinstallatie langs een fietsparcours in Neerpelt

De boeren in Bali hebben in hun rijstvelden door wind aangedreven mechanische muziekinstrumenten. Ze zijn erg leuk en hebben een funktie als vogelverschrikker.
Ze bestaan uit een eenvoudige propeller die stokjes aandrijft en die op hun beurt klankstaafjes bespelen.  Vaak hebben ze ook nog een of twee dansers of danseresjes die meebewegen bovenop. Ze zijn integraal gemaakt uit bamboe. 

Bij het overwegen van een projekt rond een landelijke fietsroute in Neerpelt, gingen onze ideeen dan ook in eerste plaats uit naar door wind geaktiveerde geluidsbronnen. Het Balinese idee -waarin de natuur met de landbouw wordt verbonden- kan vertaald worden naar voor ons klimaat beter geschikte (lees minder vergankelijke...) materialen. Kunststoffen of inox liggen daarbij voor de hand. Enkele mogelijke voorstellen tot uitwerkingen: 1. Dicht aanleunend bij het Balinese idee: Kunststofpropellertje op een inox as (met lagers) die via staafjes bronzen latjes bespelen. Deze strukturen (het aantal ervan hangt af van de uiteindelijke kostprijs om binnen het budget te blijven) zouden worden gemonteerd op palen, zodat ze buiten bereik vallen van vandalisme en wat het voordeel oplevert dat ze zo ook meer wind kunnen vangen. 2. Aansluitend bij onze vroegere projekten, Zingende Fietsen en Howling Hometrainers:
Kunststofpropellers kunnen ook worden gebruikt om stappenmotoren te doen draaien, wat een miniatuur elektrische wind generator oplevert. De opgewekte wisselstroom kan worden gebruikt voor het aansturen van kleine megafoons gekoppeld aan PVC of inox resonatoren. Dit klinkt als het Logos zingende fietsen projekt, maar is heel wat subtieler. In plaats van megafoons kunnen ook kleine membraankompressoren gekoppeld aan gestemde buisresonatoren in inox worden gebruikt.
Hier is een eerste schets:
Ook hier worden de diverse modules (aantal in funtie van kostprijs per stuk en totaal budget) op hoge inox palen gemonteerd. 3. Ritsel-palen: Inox veer-linten kunnen hoog op een paal worden gemonteerd en spelen in de wind. Dit is een puur mechanische uitwerking van wat we realiseerden in onze <Psch> robot. Op de foto zijn de inox bladen getoond zoals de in <Psch> werden gemonteerd. Voor het installatieprokejt moeten de bladen evenwel aan beide kanten vastgemaakt worden tussen twee rond platen gemonteerd op een hoge paal.
4. Fluisterwanden:
Een idee dat we al vele jaren geleden graag wilden uitwerken voor de klankspeeltuin van Musica is de 'fluisterwand'. Hier gaat het om in gebogen vlakken gemonteerde holte-resonatoren (cavity resonators). Met deze metode van klankopwekking hebben we veel ervaring opgedaan bij bouw en ontwerp van onze <Whisper> robot. Het mechanisme vinden we trouwens ook toegepast in heel wat lokroepen voor vogelgeluiden, zoals afgebeeld op onderstaande foto:Dit eveneens door wind gestuurde projekt heeft geen bewegende delen. Het geluid is heel diskreet en subtiel en bovendien doorlopend veranderlijk. De installatie wordt opgebouwd uit dunne inox plaat waarin met een extrusie machine holtes worden geslagen en gaatjes geboord. Vervolgens worden twee platen met een speciale punt- of rilnaadlasmachine tegen elkaar bevestigd. De montage tussen twee paaltjes kan in het veld worden opgesteld.
Medewerkers bij een praktische realisatie: dr.Godfried-Willem Raes, ontwerpen en algemene leiding Mattias Parent, konstruktie atelier Ellen Denolf, konstrktie atelier dr.Laura Maes, projektbegeleiding en kostberekening Nota: de vergunningen voor het plaatsen van de konstrukties moeten door de opdrachtgever en de gemeente worden verleend.